Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň Kardinál Rudolf Autner - apríl 2018

 

Vaša Svätosť, Vážené Eminencie, Ctihodná matka, Excelencie, drahé Sestry a Bratia, vážení hostia.

 

V novembri r. 2005 bol vyhlásený za svätého francúzsky rehoľník rádu trapistov Charles de Foucauld.

Tohto cisterciánskeho mnícha, kňaza zabili počas jeho misie v Alžírsku v r. 1916. Hovorieval, že „ľuďom môžeme urobiť oveľa viac dobrého bez slov a kázania, a to mlčky a príkladom“.


Na svojich služobných cestách v Alžírsku tiež počúvam často pôvodné berberské príslovie, že „je lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť“.


...ano, rád by som sa dnes krátko zamyslel nad aspektom kresťanskej zodpovednosti byť príkladom, byť inšpiráciou tým, ktorí svoju vieru iba hľadajú.

Každý z nás žije svoju vieru. Niektorí považujú svoju vieru za nie dosť pevnú, za slabú. V médiách počúvame často o ľuďoch, ktorí sa zasa naopak považujú za „hlboko veriacich“.


Ja neviem, akú má mať viera hĺbku, šírku, ani dĺžku, ani hmotnosť ani hustotu. Viem iba, že by nás naša viera mala robiť lepšími ľuďmi.

Aspoň tak dobrými, aby mohli platiť slová, ktoré počúvame v naše essénskej liturgii: „nech vás Boh, náš Otec obdaruje takou bratskou láskou, podľa ktorej má svet spoznať Kristových apoštolov“.


Láska nie je len to, čo cítime vnútri v sebe, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sú nám milí.

Láska je najmä to, čo dokážu z nás iní cítiť tak, aby dokázali prebudiť v sebe pocit vlastnej inšpirácie. Láska je vonkajší prejav pokusov žiť živú vieru.


Rabín Menachem Mendel Schneerson, významný šíriteľ učenia Talmudu - pochádzal z Ruska, zomrel v roku 1994 v New Yorku - vo svojej knihe  Zmysluplný život (knihu rozhovorov zostavil Simon Jacobson, vyd. Chabad Lubavitch, Praha 2008) píše, že sa raz dopočul o svojom žiakovi, ktorý sa tešil pozoruhodnej reputácii rabína v malom mestečku ďaleko od Moskvy.

Jedného dňa sa rabi Schneerson vybral vlakom tohto svojho žiaka navštíviť.

Našiel ho sedieť uprostred kníh, ale ulica a celé mestečko, kde mladý rabín žil bolo zanedbané, plné špinavých, opustených, chodobných ľudí.

Pýta sa Schneerson svojho žiaka, či mu to jeho okolie pri jeho štúdiu neprekáža. Ten sa mu posťažoval, koľko úsilia ho to stoji sústrediť sa, aby nebol vyrušovaný neustálym hlukom a zápachom z ulice.

Vtedy starý účiteľ poučil svojho žiaka: ak sa chceš v zime zohriať, maš dve možnosti. Kúpiť si kožuch a zabaliť sa doňho. Tak sa určite zohreješ. Druhou možnosťou je založiť na ulici oheň, zohrievať sa spolu so všetkými, ktorí ktorí teplo potrebujú rovnako ako ty ... podeliť sa o teplo, o svoje poznanie, o svoju vieru...


Ako sme na tom s pokusmi žiť svoju živú kresťanskú vieru my?

Zakladáme oheň alebo si obliekame kožuchy? Kam smerujeme? Alebo sa snažíme prežívať svoju vieru len keď sme za oltárom alebo v ornáte... a potom... nezanechávame svoju vieru v kostolnej lavici? Nevyzliekame svoju vieru s ornátom?

Ako teda prežívame svoju vieru bez ornátu a mimo kostol, v rodine, v spoločenstve?

Pokúšame sa byť „apoštolmi Krista“ všade kde sme?

Áno, ja viem. Sme ľuďmi slabými, nedokonalými.


Ale živá viera nemá byť človeku bremenom. Žiť podľa kresťanských hodnôt má byť našou vnútornou  potrebou, nie našou zásluhou.


Pokúšajme sa neúnavne mať pred očami a žiť tým, čo z nás robí lepších ľudí.

Snažme sa pochopiť každým dňom a okamihom nášho života, pravdivosť toho v čo veríme, aby sme – ako na inom mieste počujeme v našej essénskej liturgii – aby sme boli schopní vidieť aj v iných ľuďoch žiarivú prítomnosť Boha.

Viera je dar, ktorý sme si od nášho Otca Stvoriteľa vypýtali a ktorý sme od neho aj od dostali. 


Vedome a zodpovedne si ochraňujme a rozvíjajme tento dar, ale majme tiež z neho radosť. Len tak môžeme žiť svoj život súčasne zodpovedne a radostne.

 

Amen.

 

Dudince, AD 2018, April 14

 

 

 

 

 

Kalendár akcií
« Máj 2021 »
PoUtStŠtPiSoNe
2627282930
1

2 akcie

01. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
01. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
2

3 akcie

02. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
02. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
02. 5. 2021 - Slávnostná bohoslužba - Velebenie Márie (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
3

2 akcie

03. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
03. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
4

2 akcie

04. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
04. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
5

2 akcie

05. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
05. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6

2 akcie

06. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
06. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
7

2 akcie

07. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
07. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
8

2 akcie

08. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
08. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9

2 akcie

09. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
09. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
10

2 akcie

10. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
10. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
11

2 akcie

11. 5. 2021 - Statistické sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dotazníková část) (Kardinál Autner Rudolf)
11. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
12

1 akcia

12. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13

1 akcia

13. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
14

1 akcia

14. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15

1 akcia

15. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
16

1 akcia

16. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17

1 akcia

17. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
18

1 akcia

18. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
19

1 akcia

19. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20

1 akcia

20. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
21

1 akcia

21. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
22

1 akcia

22. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
23

2 akcie

23. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
23. 5. 2021 - Slávnostná turičná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
24

1 akcia

24. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
25

1 akcia

25. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
26

1 akcia

26. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
27

1 akcia

27. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
28

1 akcia

28. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
29

1 akcia

29. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
30

1 akcia

30. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
31

1 akcia

31. 5. 2021 - Štatistické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
123456
Copyright 2013 - 2021 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko