Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Sviatosti

Naša cirkev pozná štyri sviatosti:

 

Krst, Spoločenstvo lásky, Liečenie Duchom Svätým a Vysviacka kňazov.

 

Vykonávame dva druhy spirituálnych krstov:

 

Integračný krst

 

Tu sa jedná o rituál, ktorý slúži k tomu, aby sa zozbierali naše energie a koncentrovali na náš terajší život. Integračným krstom sa prípadne ešte neintegrované energetické súčasti našich osobností z iných životov stávajú súčasťou našej terajšej osobnosti.


Krst Duchom Svätým

 

Naši biskupi sú skrze ich apoštolát nasledovníkmi Krista na Zemi. Pomocou nich vykonáva cirkev krst Duchom Svätým. Pri tomto krste povolávame na krstenca Svätého Ducha s prosbou o vedenie v jeho živote. Tento krst je nápomocný pri našich pozemských problémoch a nastoľuje v nás harmóniu, aby sme v dennodennom živote nezabúdali na náš božský pôvod.

 

Obidva krsty nie sú spojené s prijatím do nášho spoločenstva. Ako interreligiózna cirkev nepoznáme členstvo. Z právnych dôvodov však existuje v rôznych krajinách členstvo určitých hodnostárov.

 

Výslovne vítame, keď každý účastník našej bohoslužby zostane vo svojej náboženskej spoločnosti a do nej prináša naše ideály slobody, akceptácie a tolerancie.

 

 

Spoločenstvo lásky

 

Je jadrom našich bohoslužieb. Kňaz alebo kňazka žiada Boha, aby nechal vtiecť Jeho Lásku do chleba a vína, aby sme sa mohli o ňu podeliť vo viditeľnej forme.

 

Liečenie Duchom Svätým

 

Po skončení bohoslužby kňaz alebo kňazka ponúka liečenie prikladaním rúk. Žiadajú pritom Boha skrze modlitbu, aby zoslal Svojho Svätého Ducha na uzdravenie človeka. Prosba je vyslovená v mene nášho Pána Ježiša Krista.

 Kalendár akcií
« Máj 2019 »
PoUtStŠtPiSoNe
2930
1
2
3
4
5

2 akcie

05. 5. 2019 - Bohoslužba CEK - Sviatok milosrdnej Matky Božej z Raiffershardtu (Kňažka Hraníková Miroslava)
05. 5. 2019 - Bohoslužbu CEK - Sviatok milosrdnej Matky Božej z Raiffershardtu, Košice (Kňaz Bakoš Mikuláš)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8

1 akcia

08. 5. 2019 - Bohoslužba CEK, RKN a OTCE (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9
10
11
12

3 akcie

12. 5. 2019 - Slávnostná bohoslužba - Velebenie Márie (Biskupka Novotná Natália)
12. 5. 2019 - Slávnostná bohoslužba - Velebenie Márie (Biskupka Novotná Natália)
12. 5. 2019 - Bohoslužbu CEK - pri príležitosti Dňa matiek (Kňaz Bakoš Mikuláš)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13
14
15
16
17
18
19

2 akcie

19. 5. 2019 - Bohoslužba CEK a OTCE (Arcibiskupka Hobžová Otka)
19. 5. 2019 - Bohoslužba, Košice (Kňaz Bakoš Mikuláš)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25

1 akcia

25. 5. 2019 - Bohoslužba CEK, ŘKN a OTCE (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
26

1 akcia

26. 5. 2019 - Bohoslužba, Košice (Kňaz Bakoš Mikuláš)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
27
28
29
30
31
12
Copyright 2013 - 2019 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko