Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň – Nový rok 2022, Biskup Zdeněk Janík

Bratři a sestry,

 

Nový rok – jsme opět na začátku. Na startu našich přání, tužeb, předsevzetí i snů. Nebojme se snít, protože kdykoli zasejeme sen, vykvete skutek. Ať je celý následující rok plný skutků, které nás posunou dál v naší cestě ke světlu Krista.


Stejně jako na počátku všeho byl Kristus a Kristus byl v Bohu a Kristus byl Bohem. Proto ať i našim začátkem nejen první den v roce, ale po celý rok je Bůh.


Buď je naší přítomností i budoucností Bůh nebo nemáme žádnou budoucnost. Hledejme a nalezneme. Hledejme pravdu. Co ale nehledáme, nemůžeme nikdy najít.


Protože podle zákona přitažlivosti, myšlenka přitahuje věci i lidi, na které myslíme. Snad to budou milí lidé, šťastní lidé.  Mysleme na šťastné děti, klid, mír, ukončení rozdělování přátel a rodin, které nám bylo cíleně připraveno a v neposlední řadě na to nejdůležitější - lásku.


Chceme li opravdu toto vše, pak se za to modleme. Pokud neuděláme tento svět úplně nový, pak to budou muset udělat až naše děti. Učme své děti lásce, učme je být šťastné z obyčejných věcí, učme je pravdě i přes to, že jsou - a my s nimi stále konfrontováni se lží.  Chraňme naše děti, protože ony jsou naší budoucností.


Bůh nám dal lásku. Dal nám sebe a stvořitelskou sílu, abychom mohli předávat tuto lásku do dalších pokolení skrze naše děti.


Pro mnohé z nás bude tento rok těžký, ale náš milující Otec nám dal Jeho Anděle, aby nás vedli a pomáhali na této cestě. Máme stále někoho, ke komu se můžeme obracet se svými prosbami. Naučme se žádat je o pomoc, proto jsou zde pro nás.


Prosme a nesnažme se spasit svět, ale zachraňme sebe. Můžeme si dávat předsevzetí, která mají smysl. Usmívat se na své okolí, aby se ostatní usmívali na nás. Nebudeme hledat konflikty, nebudeme v sobě živit zlobu a mstu.


Můžeme učit přátele vážit si přírody a zvířat, protože jsme jejich součástí. A je smutné, že vlády celého světa to vzaly za ten konec, který ještě nedomyslely.  Nebo to tak chtějí? Nevím.


Že bychom v tomto roce začali sledovat chování některých zvířat k nám? Chtějí nám naznačit, jak vypadá láska a vděčnost?


Tuto zemi nám dal Bůh pro obživu a radost, ne pro drancování. A Ježíš nám byl dán jako příslib světla a nového života.


24. prosince k naší zemi přichází každý rok nová energie, aby vše živé na této planetě bylo živeno světlem a láskou našeho Otce.  Slunce bude déle svítit a za pár měsíců opět začne vonět hlína tím jarním způsobem, rozkvetou stromy a v jejich větvích snesou ptáci nová vajíčka.


Je zde opět naděje a možnost se zase rozvíjet, tak jako příroda. Uchopme tento dar a pomozme i jiným najít cestu. To by měl být náš úkol.


 A našim dalším zamyšlením, jako v té pohádce Tři veteráni, by mělo být, kolik lidí nebo dětí jsme rozesmáli.


Před epidemií jsme se setkávali, smáli a objímali. Nebyli jsme rozděleni. Smích, radost a láska je lék. Že by nám ho někdo nepřál?


Proto:  

Rozdávejme úsměvy: Tím můžeme začít.

Podávejme ruku: Tím můžeme pokračovat.

Objímejme a milujme: A toto i nás pozdvihne a uzdraví.


 

Podávejme si ruce v novém roce a neodmítejte ruku toho, kdo se přišel usmířit. Toto je výzva a předsevzetí. A záleží na nás, jak daleko ustoupíme ze své tvrdohlavosti a odpustíme, protože odpuštěním neděláme ústupek tomu, kdo nám ublížil, ale zkrotili jsme v nás zlobu. A to je to, co nás přibližuje ke světlu.


I v bolestech řekl Ježíš na kříži: Odpusť jim Otče, protože oni neví, co činí.“     Vše má ale své hranice. Nenechme na sobě a svých dětech páchat bezpráví nebo násilí. Jsme rádi, že nám Bůh nechal svobodu v rozhodování. Již neříkáme: Buď vůle Tvá,“ ale: Má vůle je Tvou vůlí.“


Nebojme se tohoto roku i přesto, že se mnohokrát cítíme loutkami, které jsou někým ovládáni. Důvěřujme Bohu, že nás bude ochraňovat. Nebudeme zkoušeni, tak dlouho, jako Otec zkoušel skrze Mojžíše svůj národ. Možná se nám zdá, že tato doba bude smutná, těžká. Nebojme se tmy, protože před svítáním obvykle bývá největší tma. Podle svého plného vědomí a svědomí roznášejme světlo a pravdu.

Staré židovské přísloví říká: „Buď pánem své vůle a otrokem svého svědomí.“


A na podporu našeho konání v novém roce přikládám text z bible: Daniel-12, 3,, Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti jako hvězdy, navěky a navždy.“


,,Vám všem, moji milí, přeji vše nejlepší, hodně zdraví a lásky po celý tento nový rok.“

 

AMEN

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priori

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko