Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Adventná kázeň 2020, Kardinál Rudolf Autner

Dnes prežívame sviatok prvej adventnej nedele.

 

Už veľakrát sme všetci počuli o tom, že latinské slovo „adventus“ znamená „príchod“. Advent je teda pre kresťanov obdobím prípravy na príchod Pána.

 

Podstatu adventu vystihuje aj tento starý aškenázsky vtip: v židovskej škole, v ješive, dával rabín deťom hodinu o milosti Hospodina. Rabín vysvetľuje: „Náš Hospodin je taký milostivý, že ťa spasí, aj keď sa celý život vôbec nebudeš modliť. Úplne postačí, keď sa začneš modliť iba jeden deň pred svojou smrťou.“ Jeden zo žiakov sa osmelí opýtať sa „Rabi, ale, keď ja neviem, kedy zomriem.“ Na to sa rabín usmeje a hovorí: „Íha, tak to sa radšej začni modliť hneď.“

 

Áno, advent je príprava na príchod Pána, na naše stretnutie s Ním. Kto je však ten, na koho príchod sa máme alebo chceme pripravovať?

 

Dospelým ľuďom je zrejmé, akú predstavu majú pred očami pri „čakaní na Pána“ deti. Predstavujú si maličké novorodené dieťatko zavinuté v jednoduchom plátne, v jasličkách, obklopené zvieratkami. V popredí tohto známeho výjavu hlavného slávnostného momentu Vianoc vidno otiepku slamy a odraz svetla hviezdy, ktorá priviedla troch mudrcov k jednoduchej maštali blízko miesta nazývaného Bejt Lechem (ha-Glilit), teda – po našom – Betlehem v Galilei*.

 

Uspokojuje však takáto predstava príchodu Pána dospelého človeka hľadajúceho hlbšie odpovede na otázky svojej viery?

 

Ak nie, ponúkam takéto svoje zamyslenie.

 

Predstava maštale s neviniatkom v jasličkách je – pre premýšľajúceho dospelého človeka - plná symbolov. Je to predstava poetická, zjednodušujúca, vedúca vonkajšieho pozorovateľa k pocitom súcitu a prirodzenej ľudskej nežnosti, ktorá sa akosi mimovoľne hlási pri pohľade na neviniatko v hmotnej jednoduchosti, chudobe tela. Je ľahké vidieť slzy pri pohľade na vianočný betlehem nielen v očiach detí ale aj v očiach dospelých.

 

Tu je však znovu tá istá otázka: akého Pána čakáš ty?

                                                                                                                                                                                      

Postačuje ti táto detská predstava o príchode Pána v podobe jeho Syna, novorodeného Ježiša? Ach, aké by to bolo jednoduché.

 

Ježiš sa narodil, prišiel aby nás spasil svojím utrpením na kríži. Takto sme to počuli, takto sa nám to vrylo do obrázku o príchode Boha v ľudskom tele Syna „z mäsa a kostí“ . Tak to sú Vianoce, najkrajšie sviatky roku. Bodka. Tu je obvyklé úvahu o advente ukončiť.

 

Mne však takáto predstava o príchode Pána nepostačuje. Ak chceš aj ty ísť ešte trochu ďalej, sleduj túto myšlienkovú niť.

 

Evanjelista Matúš hovorí (Mt 24,42), že  „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“

 

O akom Pánovi Matúš hovorí, keď ho nazýva „váš“? Prečo nepoužil evanjelista výraz „náš Pán“, veď Matúšov Pán, náš Pán a môj Pán je jeden a ten istý, či nie?

 

Áno, Pán, ktorého druhý príchod všetci kresťania očakávajú je rozhodne pre každého ten istý. Je to náš univerzálny Boh, Všehomír, Stvoriteľ všetkých Univerzov, tak ako ho poznáme z našich modlitieb. Ale prečo teda Matúš hovorí, že príde „váš Pán“?

 

Tá odpoveď je zrejme pomerne jednoduchá. Každý z nás totiž stretne toho svojho, osobného Pána, toho Boha, ktorý vystaví vo svojej milosti - svojim opakovaným, láskyplným prijatím každej individuálnej duše – vysvedčenie nášmu konkrétnemu, osobnému snaženiu tu na Zemi. Pán je teda iba jeden, ale každý z nás bude stáť pre Jeho tvárou sám za seba. Nie za svoju rodinu, nie za svojho pána farára,  nie za biskupa či manžela alebo za svoje deti. Pri stretnutí s našim osobným Pánom to bude stretnutie, ktoré bude veľkým dňom každého, jedného, individuálneho z nás. Bude to to najintímnejšie stretnutie s pohľadom, ktorý nám bude hovoriť niečo ako: „tak, vitaj. Som rád, že Ťa vidím. Aj Ty si rád? Čo z toho, čo sme si spolu pre Teba naplánovali si stihol dokončiť?“

To preto evanjelium používa výraz „váš Pán“. Hlavné úlohy si totiž máme plniť vždy sami za seba. A práve k tomu nám dal Pán, ako pomoc, našich blízkych, komunity, prírodu, zvieratá a celý Vesmír okolo nás.

 

No a na splnenie našich predsavzatí nám dal Pán nielen dni adventu, ale všetky dni nášho života. Veď evanjelista Matúš – ach, už zasa ten istý Matúš - hovorí (Mt 24,42), že  „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“

 

Kresťania teda očakávajú príchod Spasiteľa, o ktorom evanjelista Matúš píše (Mt 24, 36), že   „o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec“. Možno teda príde na Vianoce, ale možno to už bude zajtra alebo v ktorýkoľvek iný deň.

 

Ako by vyzeral tvoj/môj advent, keby netrval iba necelý mesiac, medzi prvou adventnou nedeľou a sviatkom Štedrého dňa?

 

Čo ak má advent zmysel iba vtedy, keď trvá vlastne celý život, teda až do dňa, kedy sa stretneme zoči – voči  so svojim Pánom, na ktorého príchod – ako kresťania – čakáme? Čo by sme robili inak? Robili by sme niečo inak? Skúsme si ešte raz – na záver – pripomenúť evanjelistu Matúša, ktorý hovorí (Mt 24, 38-39) „Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

 

Nech nám tieto slová evanjelia o príchode Pána slúžia na povzbudenie. Veď v týchto slovách nachádzame istotu pre všetkých čakajúcich, že ten deň raz príde.

 

No...neviem, či to bude práve teraz na Vianoce...skôr nie, než áno. Ale o toto poznanie môžu byť moje Vianoce krajšie. Môžem ich mať totiž každý, každučičký deň.

 

Želám vám všetkým taký advent, ktorý na Vianoce neskončí, ale vám bude zohrievať ohníček vašej viery v srdci nielen cez advent, ale aj po Vianociach, až do posledných dní.  Amen.

 


Pozn. * súčasný archeologický názor na historické súvislosti zviazané s osobou Ježiša Nazorejského odkrýva zámenu mesta Betlehem (Bajm Lachm) pri Jeruzaleme a mesta Betlehem v Galilei (Bejt Lechem ha-Glilit) asi 13km od neskôr objaveného mesta Nazaret v Galilei, odkiaľ pochádzal -podľa doterajšej nesprávnej interpretácie – Ježiš, keďže mesto Nazaret v Galilei bolo založené asi 150 rokov po Kristovi. Prídomok „nazaretský“ je nesprávnou interpretáciou výrazu „nazorejský“, ktorý odkazuje na príslušnosť k spoločenstvu nazorejcov teda essénov.


Kalendár akcií
« September 2021 »
PoUtStŠtPiSoNe
3031
1
2
3
4
5
6
7

1 akcia

07. 9. 2021 - diskusia KROK 9 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
8
9
10
11
12

1 akcia

12. 9. 2021 - Bohoslužba z cyklu podujatí k 50. výročiu založenia CEK (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13
14
15

1 akcia

15. 9. 2021 - Slávnostná bohoslužba k sviatku John Kippur (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
123
Copyright 2013 - 2021 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko