Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň 28.3.2021, Kardinál Rudolf Autner

 

Drahí moji priatelia,


dnes si pripomíname deň príchodu Ježiša Nazorejského do Jeruzalema. Tento deň je v iných kresťanských spoločenstvách nazývaný Dňom utrpenia Pána alebo Kvetnou nedeľou.


Tento raz to bolo pred Paschou, veľkým židovským sviatkom nekvasených chlebov, pred viac než 2.000 rokmi.


Nešlo však o nejaký obyčajný príchod do tohto mesta. Tento príchod mal byť iný ako všetky tie predchádzajúce. Išlo o príchod do mesta, v ktorom sa mali tentokrát odohrať udalosti, ktoré dodnes významne ovplyvňujú náš život.


Dnes je ten deň, kedy sa čiastkové príbehy a epizódy Ježišovho verejného života začali skladať do udalostí, ktoré mali doslova epochálny význam pre celé generácie počas dvoch milénií.


Pre menej pozorného pozorovateľa novozákonného príbehu Ježiša Nazorejského, ktorý je pre kresťanov Spasiteľom/Synom Boha, pre židov a moslimov jedným z najvýznamnejších prorokov ich svätých textov, by  boli jednotlivé akty pôsobenia tohto potulného kazateľa, možno zaujímavými scénami, ktoré síce niesli poučenie pre bežného človeka, ale akosi  by nezapadali do jedného celistvého obrazu.


Dnes si pripomíname ten deň, keď všetky tieto čriepky začínajú do seba zapadať, keď udalosti začínajú naberať spád.


Scenár je jasný. Ježiš s istotou vie, čo bude nasledovať, zbiera sily na krátke ale intenzívne obdobie, ktoré vyvrcholí jeho vetou na kríži: „Otče, Otče, toto je moja chvíľa“ alebo „Otče, Otče, na toto som sa pripravoval“. Ale nepredbiehajme. Tomu momentu bude ešte veľa udalostí musieť predchádzať.


Viacerí z apoštolov možno v tento deň tušia, alebo skôr iba intuitívne cítia, že v Ježišovom pôsobení dochádza k míľniku.


Viacerí z apoštolov nasledovali tohto potulného kazateľa takmer slepo, priťahoval ich silou toho, čo hovoril. Ochotne teda hltali, spolu s ním - hladní a smädní - prach z ciest, ktoré ich viedli k ľuďom ale aj na odľahlé miesta k meditáciám, k rozjímaniu.


Pozorovali Ježiša obdivne aj s vnútornou motiváciou zmeniť svoj mizerný život, plný hladu a úmoru. Takých potulných rebelov, kazateľov bolo v tom čase v Palestíne veľa. Hnala ich k rebéliám chudoba, strach z toho, že neuživia seba, svoje rodiny. Hnal ich strach z toho, že jarmo rímskeho útlaku nepovolí, naopak, že sa bude stále uťahovať. Tento kazateľ bol však iný.


Tento kazateľ, vzdelaný v textoch, rabín, nerebeloval proti rímskemu cisárovi, aj keď v mnohých situáciách ho skúšali.


Tento kazateľ rebeloval proti tomu, ako sa židia odcudzili svojej viere. Tento kazateľ rebeloval najmä proti viere, ktorá sa pre mnohých jeho súčasníkov a tiež predstavených spoločenstiev, stala obyčajným folklórom sviatkov a ich rituálov. Príbeh Ježiša nie je o vzburách, aj keď, nakoniec jednu spôsobil, a to nielen v Palestíne, ale na celom svete. Spôsobil vzburu vo vnútri človeka. Vo vnútri toho človeka, ktorý hľadal Pravdu...ktorý chcel túto Pravdu s veľkým „P“ hľadať nielen svojimi perami, ale najmä svojim životom.

 

Iní z apoštolov slovám tohto proroka uverili, prijali ich do svojho života a chceli sa úprimne naučiť podľa týchto slov žiť. Predtým však mala prísť ešte ich skúška. Ešte nevedia a ani netušia, akému krvavému divadlu sa budú prizerať. Ale predtým...ale predtým, ešte príde – lebo musí prísť – moment, ktorý je súčasťou prísľubu a ktorý je vyjadrený vo vete Šimonovi, keď Ježiš hovorí (Lk 22,31) „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.“


No a tento Ježiš, nenápadný človek svojim vzhľadom, ktorého však predbehli chýry o ňom ďaleko pred neho, práve dnes vstupuje – sediac na oslovi, symbole tých čias – do mesta, kde príde k ďalšiemu dejstvu jeho drámy.


Čo ho viedlo k tomuto kroku? Veď, zdalo by sa, že sa mu ešte mohol vyhnúť, mohol ešte veľa kázať, mnohým pomôcť nájsť cestu „do domu jeho Otca“, ako často hovoril. Prečo teda išiel vedome na smrť?


Vedomie nevyhnutného poznáme všetci. Každý z nás už zažil ten nástojčivý pocit, keď vás vnútorná potreba ženie niekam, kde nastane „zmena kvality“ toho čo robíte, toho ako žijete.


Je veľkou chybou súčasného človeka – a je najmä na jeho škodu- , že svoje nepochopenie nazýva „náhodou“, ako keby nejestvovali božie sily formujúce naše predurčenie. Ježiš Nazorejský vedel, že kocky sú hodené, počul ten vnútorný hlas svojho predurčenia, stať sa katalyzátorom ľudských omylov, ľudskej zloby, nepochopenia a stať sa mostom ku Spáse.


Dnes je ten deň, kedy sme aj my sami pozvaní zamyslieť sa nad aspektmi svojej podstaty a hľadať  - alebo obnoviť - vnútorný vzor svojej spirituálnej podoby. Nevyhnutné sa stáva Pravdou až našim uvedomením, nie našim neustálym blúdením od „náhody“ k „náhode“.


Vstúpme dnes – každý z nás – do nášho vnútorného Jeruzalema nie preto, aby sme boli ukrižovaní, ale preto, aby sme si uvedomili, že príbeh tohto príchodu Ježiša Nazorejského je aj našim príbehom. Aby sme si uvedomili, že zmena v našich životoch sa môže udiať iba cez naše vedomé konanie podporované adekvátnym úsilím. Úsilie je spojené s námahou, s nepohodlím,  s otlakmi a s modrinami.

Ten, ktorého príchod do Jeruzalema si dnes pripomíname by nám o tom mohol hovoriť svoje. Ale netreba, my vieme, kam smerujeme a vieme tiež, že bez vedome vynaloženého úsilia to rozhodne nepôjde.


Prosme teda dnes nášho Pána - v tichu svojho srdca - o silu sprítomňovať a zhmotňovať si svoje Vedomie, že naša cesta dovnútra, do nášho vnútorného Jeruzalema, nevedie cez formálne a samoúčelné 40-dňové odriekanie sa mäsa, kávy, alkoholu alebo fajčenia, ani cez podliehanie strachu z vonkajších okolností, ktorými sme neustále obklopovaní, ale vedie cez každodennú, celoživotnú, vedomú cestu upevňovania svojho spirituálneho Ja  s plným vedomím toho, že ktosi už pred nami túto cestu pre nás – a s láskou  - úspešne prešliapal.


Prosme Pána o to, aby sme nielen dnes, ale po všetky dni nášho života, dokázali žiť svoj život, ktorý sme dostali darom od Boha, aby sme ho dokázali žiť zodpovedne a radostne,

 

Amen

 

Rudolf kardinál Autner

V Bratislave, A.D. 28. marca 2021

 

Kalendár akcií
« Júl 2021 »
PoUtStŠtPiSoNe
282930
1
2
3
4
5
6

1 akcia

06. 7. 2021 - Diskusia KROK 7 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1 akcia

16. 7. 2021 - Bohoslužba CEK (Kněz Janík Zdeněk)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Copyright 2013 - 2021 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko