Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň Kardinál Rudolf Autner - apríl 2018

 

Vaša Svätosť, Vážené Eminencie, Ctihodná matka, Excelencie, drahé Sestry a Bratia, vážení hostia.

 

V novembri r. 2005 bol vyhlásený za svätého francúzsky rehoľník rádu trapistov Charles de Foucauld.

Tohto cisterciánskeho mnícha, kňaza zabili počas jeho misie v Alžírsku v r. 1916. Hovorieval, že „ľuďom môžeme urobiť oveľa viac dobrého bez slov a kázania, a to mlčky a príkladom“.


Na svojich služobných cestách v Alžírsku tiež počúvam často pôvodné berberské príslovie, že „je lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť“.


...ano, rád by som sa dnes krátko zamyslel nad aspektom kresťanskej zodpovednosti byť príkladom, byť inšpiráciou tým, ktorí svoju vieru iba hľadajú.

Každý z nás žije svoju vieru. Niektorí považujú svoju vieru za nie dosť pevnú, za slabú. V médiách počúvame často o ľuďoch, ktorí sa zasa naopak považujú za „hlboko veriacich“.


Ja neviem, akú má mať viera hĺbku, šírku, ani dĺžku, ani hmotnosť ani hustotu. Viem iba, že by nás naša viera mala robiť lepšími ľuďmi.

Aspoň tak dobrými, aby mohli platiť slová, ktoré počúvame v naše essénskej liturgii: „nech vás Boh, náš Otec obdaruje takou bratskou láskou, podľa ktorej má svet spoznať Kristových apoštolov“.


Láska nie je len to, čo cítime vnútri v sebe, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sú nám milí.

Láska je najmä to, čo dokážu z nás iní cítiť tak, aby dokázali prebudiť v sebe pocit vlastnej inšpirácie. Láska je vonkajší prejav pokusov žiť živú vieru.


Rabín Menachem Mendel Schneerson, významný šíriteľ učenia Talmudu - pochádzal z Ruska, zomrel v roku 1994 v New Yorku - vo svojej knihe  Zmysluplný život (knihu rozhovorov zostavil Simon Jacobson, vyd. Chabad Lubavitch, Praha 2008) píše, že sa raz dopočul o svojom žiakovi, ktorý sa tešil pozoruhodnej reputácii rabína v malom mestečku ďaleko od Moskvy.

Jedného dňa sa rabi Schneerson vybral vlakom tohto svojho žiaka navštíviť.

Našiel ho sedieť uprostred kníh, ale ulica a celé mestečko, kde mladý rabín žil bolo zanedbané, plné špinavých, opustených, chodobných ľudí.

Pýta sa Schneerson svojho žiaka, či mu to jeho okolie pri jeho štúdiu neprekáža. Ten sa mu posťažoval, koľko úsilia ho to stoji sústrediť sa, aby nebol vyrušovaný neustálym hlukom a zápachom z ulice.

Vtedy starý účiteľ poučil svojho žiaka: ak sa chceš v zime zohriať, maš dve možnosti. Kúpiť si kožuch a zabaliť sa doňho. Tak sa určite zohreješ. Druhou možnosťou je založiť na ulici oheň, zohrievať sa spolu so všetkými, ktorí ktorí teplo potrebujú rovnako ako ty ... podeliť sa o teplo, o svoje poznanie, o svoju vieru...


Ako sme na tom s pokusmi žiť svoju živú kresťanskú vieru my?

Zakladáme oheň alebo si obliekame kožuchy? Kam smerujeme? Alebo sa snažíme prežívať svoju vieru len keď sme za oltárom alebo v ornáte... a potom... nezanechávame svoju vieru v kostolnej lavici? Nevyzliekame svoju vieru s ornátom?

Ako teda prežívame svoju vieru bez ornátu a mimo kostol, v rodine, v spoločenstve?

Pokúšame sa byť „apoštolmi Krista“ všade kde sme?

Áno, ja viem. Sme ľuďmi slabými, nedokonalými.


Ale živá viera nemá byť človeku bremenom. Žiť podľa kresťanských hodnôt má byť našou vnútornou  potrebou, nie našou zásluhou.


Pokúšajme sa neúnavne mať pred očami a žiť tým, čo z nás robí lepších ľudí.

Snažme sa pochopiť každým dňom a okamihom nášho života, pravdivosť toho v čo veríme, aby sme – ako na inom mieste počujeme v našej essénskej liturgii – aby sme boli schopní vidieť aj v iných ľuďoch žiarivú prítomnosť Boha.

Viera je dar, ktorý sme si od nášho Otca Stvoriteľa vypýtali a ktorý sme od neho aj od dostali. 


Vedome a zodpovedne si ochraňujme a rozvíjajme tento dar, ale majme tiež z neho radosť. Len tak môžeme žiť svoj život súčasne zodpovedne a radostne.

 

Amen.

 

Dudince, AD 2018, April 14

 

 

 

 

 

Kalendár akcií
« Júl 2021 »
PoUtStŠtPiSoNe
282930
1
2
3
4
5
6

1 akcia

06. 7. 2021 - Diskusia KROK 7 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1 akcia

16. 7. 2021 - Bohoslužba CEK (Kněz Janík Zdeněk)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Copyright 2013 - 2021 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko