Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň – Sviatok Nebeského Otca, 24.6.2021, Richard Vallo

Kázeň – Sviatok Nebeského Otca 24.6.2021


V tento sviatok 24.júna uctievame Boha, samotného Nebeského Otca. Na sviatok letného slnovratu dosiahlo slnko svoj najvyšší stav v priebehu roka. Je to najdlhší deň a najkratšia noc. A s najväčším možným predĺžením svetla si symbolicky spájame vnútornú blízkosť Boha s nami ľuďmi. Mnohí ľudia si stále myslia, že Boh je pre nás nedostupný, je príliš ďaleko, kdesi v nedosiahnuteľných výšinách. A aj keď sa k nemu nejaký človek modlí , alebo len tak sa mu prihovára, mnohokrát vlastne ani neverí, že ho Boh vypočuje a dokonca môže mať pochybnosti o tom, či ho vôbec počuje. Iný človek sa zasa necíti hoden toho, aby prosil Boha o pomoc alebo o niečo pre seba či svoju rodinu. A hovorí si: „Veď sú určite na svete iní ľudia, ktorí sú na tom horšie ako ja a potrebujú pomoc viac. Nebudem so svojimi problémami Boha zaťažovať “. Niekto ďalší má zasa z Boha strach, pretože si o sebe myslí, že je hriešny a bojí sa Božej odplaty namiesto dôvery , že bude jeho modlitba vypočutá. A takto by sme mohli pokračovať s ďalšími príkladmi. Pritom sa títo ľudia môžu považovať za veriacich, veriacich kresťanov ktorí chodievajú do chrámu na bohoslužby. Avšak akosi zabudli , alebo im nemal kto lepšie vysvetliť, ako nám Ježiš Kristus predstavil Boha. Hovoril o Ňom ako o milujúcom Otcovi, ktorí sa o nás stará a veľmi dobre vie, čo potrebujeme.


V evanjeliu podľa Matúša Ježiš hovorí: „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť?, alebo Čo budeme piť? alebo Čo si oblečieme? ...Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Na inom mieste zasa hovorí:
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.“ „Lebo každý kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope tomu bude otvorené.“ Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia!


Ako môžeme vidieť, Ježiš nám v týchto podobenstvách priblížil Boha, nášho nebeského Otca k nám ľuďom. Doslova akoby nám Ho priniesol bližšie. Avšak pokojne to môžeme zobrať aj z druhej strany, že Ježiš nás ľudí posunul bližšie k Bohu. Určite áno! Myslím si, že práve to bol zámer. Keď si pozrieme naše prvé podobenstvo, samozrejme tým Ježiš nechcel povedať, aby sme nepracovali a o nič sa nestarali. A už vôbec nechcel povedať, že nám budú z neba padať pečené holuby. Chcel nám ukázať, aby sme Bohu viac dôverovali a nerobili si zbytočné starosti, lebo byť ustarostení nám aj tak nepomôže. V druhom podobenstve nás nabáda, že keď niečo chceme a potrebujeme a nevieme ako to môžeme dosiahnuť: klopme! - prosme Ho o pomoc! Ak je naša prosba pre nás dobrá,môže nám ju splniť a možno nám dá aj niečo navyše. Alebo aj nie. On, vo svojej múdrosti a dobrote vie dokonale čo je pre nás najlepšie. Dokonca prirovnáva nebeského Otca k pozemským rodičom, ktorí sa tiež starajú o svoje deti a dávajú im čo potrebujú. Chce, aby sme si uvedomili, že sme hodní toho, osloviť Ho a vnútorne sa k nemu priblížiť. Na to aby sme sa s ním spojili, nepotrebujeme žiadneho sprostredkovateľa. My sme s Ním priamo spojení.


Nebeský Otec nám skrze Ježiša Krista a Essénov, dal možnosť viac Ho spoznať. Nie ako strašného všemohúceho vládcu, ktorý potrestá každý prehrešok, ale spoznať ho ako rodiča, ktorý miluje a chráni svoje deti – nás ľudí, ktorí kráčame v čase a v priestore tohto hmotného sveta v ústrety k našej dokonalosti, zbieraním skúseností, získavaním múdrosti, zväčšovaním božej lásky v nás a tak sa k Nemu jedného dňa vrátili. Pretože my sme Jeho časťami a patríme k Nemu. Esséni, vedeli, že Otec je doma v každom z nás a každý prejavený život, ctili ako chrám nebeského Otca. Áno v každom z nás je časť Otca a naša duša, je časťou Jeho duše a ctí to najdôležitejšie, slobodu a vlastnú voľbu jedinca a každej bytosti vo všetkých úrovniach a prejavoch jeho existencie. My, všetci ľudia nosíme v sebe kúsok Boha. Veriaci každého náboženstva a aj tí čo neveria, že existuje – ateisti. Samozrejme aj oni sú deti toho istého Boha. Aj ľudia žijúci kdesi v pralese, ktorí nikdy nič nepočuli o kresťanstve a namiesto jedného Stvoriteľa veria v mnohých duchov prírody. Ba aj ten najväčší zločinec, ktorý sedí niekde vo väzení, aj on je Jeho časťou. Boh nám dal všetkým slobodnú vôľu a dovolím si zopakovať: ctí ju. Každý človek smie žiť svoj život po svojom, podľa vlastnej vôle. Nemal by však obmedzovať slobodu iného. Bohužiaľ to sa mnohokrát povedať nedá. Kôli egoizmu, vlastným sebeckým cieľom, túžbou po bohactve a moci títo zasahujú do slobody svojich blížnych a obmedzujú ich ľudské práva, pritom sa neštítia klamať, podvádzať no aj ubližovať iným. Príklady toho vidíme každý deň v televízií a v ďalších médiách a tiež v našom okolí. Je tu však stále náš milujúci nebeský Otec, na ktorého sa môžeme v ktoromkoľvek okamihu obrátiť a poprosiť ho o pomoc a milosť pre nás, aby nám pomohol, vymaniť sa spod nadvlády takých ľudí, alebo aby nám na našej Zemi pomohol dosiahnuť mier medzi národmi, mier medzi náboženstvami, aby nám opäť pomohol obnoviť úctu človeka k človeku, vzájomnú toleranciu, rešpekt a lásku. Dokonca aby nám pomáhal rozvíjať naše spirituálne schopnosti a tak nás priviedol k našemu božskému vedomiu.


Na znak našej veľkej vďaky a veľkej úcty k Tebe náš nebeský Otče, dnes slávime Tvoj sviatok. Ďakujeme Ti za nekonečnú trpezlivosť s nami ľuďmi a za Tvoju nekonečnú lásku. Ty najlepšie vieš čo je pre nás správne a vedieš nás k našemu najvyššiemu dobru. Si tak blízko priamo v nás a predsa taký vzdialený v nedosiahnuteľných výšinách, nepochopené sú Tvoje cesty našim ľudským rozumom. Si pre nás známy aj neznámy. Stvoriteľ celého univerza: viditeľného aj toho pre nás zatiaľ skrytého, Stvoriteľ všetkých hviezd, planét, komét, Stvoriteľ našej Zeme, Stvoriteľ nás ľudí, anjelov a iných bytostí, Stvoriteľ prírody ,atómov a do všetkého si vo svojej múdrosti vložil Svoj dokonalý božský poriadok. Pre nás ľudí je to Zázrak.


Buď naveky velebený náš Pán a BOH.


Amen.


Richard Vallo , v Ini , 20.6.2021

Kalendár akcií
« September 2021 »
PoUtStŠtPiSoNe
3031
1
2
3
4
5
6
7

1 akcia

07. 9. 2021 - diskusia KROK 9 (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
8
9
10
11
12

1 akcia

12. 9. 2021 - Bohoslužba z cyklu podujatí k 50. výročiu založenia CEK (Kardinál Autner Rudolf)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13
14
15

1 akcia

15. 9. 2021 - Slávnostná bohoslužba k sviatku John Kippur (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
123
Copyright 2013 - 2021 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko