Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Impressum

Cirkev Essénsko-Kresťanská Slovensko

 

zastúpená vedením správy:

 

Adela Olexová, Kardinál krajinská arcibiskupka pre Slovensko

Tel.: 0918 577 831
E-Mail: cek@cek.sk

 

Sídlo združenia:

Bachova 7

82103 Bratislava

 

Zodpovedný za obsah:

Mechthild Strohm
Igelshof 1

D-51570 Windeck

 

 

Ručenie za obsah

Obsah našich stránok bol zostavený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahov však nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7, ods. 1 Mediálneho zákona zodpovední za vlastný obsah našich stránok podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 Mediálneho zákona nie sme však ako poskytovatelia služieb povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti na odstránenie alebo blokovanie používania informácií z toho podľa všeobecných zákonov ostávajú nedotknuté.

K tomuto vzťahujúce sa ručenie je však možné až od okamihu, kedy je známe konkrétne porušenie zákona. Hneď ako nám bude známe patričné porušenie zákona, bude takýto obsah neodkladne odstránený.

 

Ručenie za linky

Naša ponuka obsahuje linky k externým webovým stránkam tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať záruku za tento cudzí obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný predajca alebo prevádzkovateľ stránky. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na prípadné porušenia zákona a nebol zistený žiadny protizákonný obsah. Avšak permanentná obsahová kontrola prepojených stránok bez konkrétneho opodstatneného podozrenia porušenia zákona nie je únosná.

 

Autorské práva

Na základe právnej úpravy cirkví na Slovensku vykonávame svoju činnosť v zmysle usmernenia Ministerstva kultúry.

Obsahy a diela zostavené prevádzkovateľom týchto stránok podliehajú autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akékoľvek využívanie mimo hraníc autorského zákona vyžaduje písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nie komerčné použitie. Pokiaľ nebol obsah na tejto stránke zostavený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán bude ako taký zvlášť označený. Ak by ste napriek tomu narazili na porušenie autorských práv, prosíme o patričné upozornenie. Hneď ako nám bude známe takéto porušenie zákona, bude takýto obsah neodkladne odstránený.

 

Ochrana údajov

Používanie našej webovej stránky je spravidla možné bez uvedenia osobných údajov. Pokiaľ sú na našej stránke uvedené osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa tak podľa možnosti vždy na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nie sú bez vášho výslovného súhlasu posunuté tretím stranám. Upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Dokonalá ochrana údajov pred zásahom tretích strán nie je možná.

Použitie údajov v rámci povinného zverejnenia informácií tretími osobami na zasielanie nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov sa týmto výslovne zakazuje. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaných zásielok reklamných informácií, napr. cez spamové maily.

 


Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko