Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Štruktúra

 „Naša cirkev nie je cirkvou, ktorá existuje prostredníctvom strnulej organizácie, ale pozostáva zo živých ľudí.“

Pax Immanuel II.

 

Hlavou Essénsko-kresťanskej Cirkvi je Pax.

V súčasnosti je ňou PAX Immanuel II., ktorý bol vysvätený za Hlavu Cirkvi v apríli 1999 medzinárodným biskupským kolégiom.

 

Pre zviditeľnenie Cirkvi Essénsko-kresťanskej navonok sa od roku 2003 etablovali štruktúry vo forme grémií a úradov. Cirkev Essénsko-kresťanská sa ale úplne zrieka vonkajšej správcovskej štruktúry a vytvorila len vnútorné štruktúry, ktoré stelesňujú organizačnú kostru cirkvi a s ňou spojenými kompetenciami sa stará o stabilnú orientáciu pre všetkých hodnostárov.

 

Avšak najvyšším cieľom pri etablovaní sa našich štruktúr bolo a je:

 

„Naša správa je „štíhla“ ... „My pre nás“.

 

Za tým stojí vysvetlený zámer, že sa každý z nás so svojimi úplne špecifickými schopnosťami nasadí za fungovanie vnútorných úloh cirkvi.

 

V prvom rade sme ako diakoni, kňazi, biskupi a kardináli Božími služobníkmi.

Svojim skutkami a pôsobením v čestných funkciách chceme ľuďom priblížiť milujúceho Otca ... a nie spravovať.

Biskupi Cirkvi Essénsko-kresťanskej preto nie sú prednostne zodpovední za správu im prideleného biskupstva príp. arcibiskupstva. Samozrejme, že aj toto, ale podľa možnosti v rámci skromnosti.

 

„Keď chceš postaviť loď, tak nezvolávaj bubnovaním ľudí, aby si si zaobstaral drevo, pripravil nástroje, rozdal úlohy a zadelil prácu; ale prebuď v nich túžbu po šírom, nekonečnom mori.“

Antoine de Saint-Exupéry

 

Pre hodnostárov Cirkvi Essénsko-kresťanskej znamená biskupstvo: byť „Zástupcom Krista na Zemi“! Byť duchovným pastierom! Byť pomocníkom! Pre nás je motto historických Essénov „POMÁHAŤ – UČIŤ – LIEČIŤ“ zároveň poverením i vôľou.

Biskup dostáva vysvätenie skrze Ducha Svätého a tým seba dáva k dispozícii ako nádobu pre Ducha Svätého. „Konaj skrze mňa, buď aktívny skrze mňa“, je snahou biskupa; nebyť viac zo seba samého, ale z úsilia, nechať Ducha Svätého byť aktívnym skrze seba pre blaho všetkých ľudí.

 

„Čo znamená byť biskupom, kardinálom alebo kňazom? V Cirkvi Essénsko-kresťanskej to znamená: žiť Bohom v každodennom živote, dávať možnosť Bohu 24 hodín denne, aby pôsobil skrze nás na materiálny svet! A tým som živou časťou tejto cirkvi! Existuje jeden výrok, ktorý znie: „Boh nepotrebuje človeka, ale človek potrebuje Boha“. Toto znenie výroku nie je správne! Boh potrebuje nás ľudí tiež! Pretože ak sme časťou Boha, potom aj on nás potrebuje, aby mohol pôsobiť na materiálny svet.“

Pax Immanuel II.Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko