Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Rok 2023

Nový rok

Veľká noc

Sviatok milosrdnej Matky Božej z Raiffershardtu

Turice

Medzinárodný deň interreligióznej viery

Sviatok Nebeského Otca
Sviatok korunovania Kráľovnej nebies
Sviatok anjelov
Sviatok Matky Zeme
Jom Kippur
Sviatok všetkých svätých

Advent
Vianoce

Sviatok CEK
Ostatné príhovory hodnostárov CEK

Texty predstaviteľov iných cirkví a spoločenstiev

Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko