Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

KAZEŇ KU SVIATKU KORUNOVANIA MÁRIE ZA KRAĽOVNÚ NEBIES, Mechthild Strohm, Arciabatyša RKN, august 2023

Drahé sestry a bratia,


dnes sa stretávame, aby sme oslávili špeciálnu udalosť. Sviatok Korunovácie Panny Márie ako Kráľovnej nebies, Matky nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ona, ktorá bola korunovaná za Kráľovnú nebies Bohom, naším milujúcim Otcom, a ustanovená za Najvyššiu zo všetkých anjelov.


Biblia nám v Zjavení 12:1 hovorí: „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.„ Táto žena, drahí bratia a sestry, nie je nik iný ako Mária, Matka nášho Pána. Jej korunováciou ju Boh postavil nad všetkých anjelov a svätých.


Mária však nie je len našou kráľovnou, je aj našou matkou. Matka, ktorá dala svoj život, svoje srdce a svoju dušu za svoje dieťa, ktorá nás utešuje v našich najtemnejších hodinách, obklopuje nás svojou láskou a ukazuje nám znova a znova, že Boh je vždy s nami.


Dnes oslavujeme nielen jej korunováciu, ale aj neoceniteľné cnosti, ktoré preukázala počas svojho života na zemi. Jej čistotu, jej pokoru, jej vernosť Bohu a jej neotrasiteľnú láska k jej Synovi i k nám všetkým.


Keď Mária dostala posolstvo anjela Gabriela, že porodí Božieho Syna, prejavila odvahu a dôveru. Povedala „áno“ Božiemu plánu napriek všetkým obavám a neistotám. Je vzorom pre nás všetkých, pokiaľ ide o prijatie Božej vôle v našich životoch, aj keď sú výzvy veľké.


A tak dnes prosíme o Máriin príhovor. Mária, naša Kráľovná a naša Matka, oroduj za nás, aby sme tak ako Ty, uprostred skúšok a neistôt našli odvahu povedať „áno“ Božej vôli. Modlime sa, aby sme spoznali Božiu lásku v našom každodennom živote a snažili sa ju žiť.


Ctíme si ťa, Mária, ako Kráľovnú neba, ako tú, ktorá bola korunovaná samotným Bohom. Ale ctíme si ťa aj ako našu matku, ktorá nás miluje a vždy nás vedie k Tvojmu synovi.


Dnes, na našej korunovačnej slávnosti, Ti venujeme našu lásku, vďačnosť a rešpekt. Mária, Kráľovná nebies ,Matka všetkých ľudí a anjelov, oroduj za nás.

Spomeňme si, čo pre nás Mária znamená. Ona, nevinná a čistá, prijala Božie slovo, aby porodila svetlo sveta. Je žiarivým príkladom pre každého z nás, dôkazom, že Boh prebýva v tom najjednoduchšom a najpokornejšom srdci.


Je dokonalým príkladom poslušnosti voči Božej vôli. Keď jej anjel Gabriel priniesol posolstvo, bola vystrašená, ale jej strach nad ňou nezvíťazil. Povedala „áno“ Bohu, napriek neznámemu, napriek obavám a neistotám, ktoré prišli s týmto posolstvom. Učí nás tak, že ak vložíme svoju dôveru v Boha, nikdy nás nesklame.


Mária, naša Kráľovná a Matka, predstavuje bezpodmienečnú lásku. Lásku, ktorú by sme mali napodobňovať aj v našich životoch. Učí nás milovať - nesebecky a bezpodmienečne. Tak, ako milovala a starala sa o svojho syna, takže by sme sa mali starať o našich najbližších aj my. Ukazuje nám dôležitosť starostlivosti o núdznych, dôležitosť hľadať stratených a liečiť zlomených.


Mária počas svojho pozemského života veľa trpela. Musela sledovať, ako je jej syn prenasledovaný, mučený a ukrižovaný. A napriek tomu uprostred tohto neuveriteľného utrpenia zostala pevná vo viere. Ukazuje nám, že v našich najtemnejších hodinách, v časoch zúfalstva a utrpenia, viera v Boha nám môže dať silu pokračovať.


Naša Kráľovná a Matka nás tiež učí chváliť Boha a ďakovať mu vo chvíľach radosti a šťastia. Mária chváli Boha za všetky zázraky, ktoré vykonal v jej živote. Učí nás, že v časoch požehnania by sme mali zdieľať našu radosť s Bohom a ďakovať mu za jeho dobrotu.


Takže dnes, v tento výnimočný deň, oslavujme Máriine príklady lásky, viery, nádeje a poslušnosti. Pokúsme sa kultivovať tieto cnosti vo vlastnom živote tak, ako nám to Mária ukázala.


Na záver požiadajme Máriu o príhovor. Ako Kráľovná nebies má osobitnú autoritu a  čestné miesto vedľa svojho Syna, Ježiša Krista. Dnes ju žiadame, aby niesla naše modlitby k jej Synovi, najmä modlitby tých z nás, ktorí trpia, ktorí sa cítia stratení, ktorí sú osamelí alebo ktorí hľadajú Božie vedenie.


Mária, Kráľovná neba, Matka všetkých anjelov a ľudí, oroduj za nás. Pomôž nám nasledovať Tvoj príklad, aby sme mohli šíriť Kristovo svetlo v tomto svete. Uprostred životných búrok, tak ako Ty, nech máme odvahu povedať „áno“ Božiemu plánu, nech je akokoľvek náročný alebo neznámy.

 

A teraz sa pomodlíme Pozdravená buď Mária, prosím, modlite sa so mnou:

 

Pozdravená buď Mária, milosti plná, Pán s tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

ktorý nech svetlo v nás zapáli.

Svätá Mária, Matka Božia, Kráľovná môjho srdca,

Pros za nás nevedomých teraz

I v hodine núdze našej

A svojim ochranným plášťom zahaľ nás.


Amen

 

 

Autor: Mechthild Strohm, Arciabatyša RKN

 

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko