Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň ku sviatku Jom Kippur

Drahí priatelia,

 

aj tento rok stojíme, vďaka priazni nášho Otca, na prahu sviatku, ktorý ja osobne považujem za úplne najdôležitejší sviatok roku.

 

V tomto mesiaci, 4. a 5. 10. slávia esénske cirkvi po celom svete, spolu s židovskými spoločenstvami, sviatok Jom Kippur, ktorý je Sviatkom zmierenia, je dňom odpustenia.

 

Korene tohto sviatku nájdeme v texte, ktorý vznikol viac než 700 rokov pred narodením Ježiša Krista. V Tretej knihe Mojžišovej (Lv 23:26-32, skrátene) čítame: 26 Hospodin povedal Mojžišovi: 27 „V desiaty deň (toho istého siedmeho) mesiaca bude Deň zmierenia... 28 V ten (istý) deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia... 29 Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude odstránený spomedzi svojho ľudu. 30 Každého, kto by konal v ten deň nejakú prácu, vyhubím spomedzi svojho ľudu... 32 Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku...“

 

Zopakujme si vetu 27 z prečítaného textu: „V ten deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia.“

 

Ja interpretujem tento text pre seba samého takto:

  • Nepracuj, lebo nič nie je v tento deň pre teba dôležitejšie, ako to, aby si vykonal zmierenie so sebou samým, so všetkými svojimi bratmi a setrami a tiež so svojim Hospodinom. Nestrácaj čas dokonca ani takou dôležitou činnosťou, ako je práca, ktorá ťa živí, lebo ani tá nie je taká dôležitá, ako odstránenie ťažoby srdca, ťažoby neodpustenia. Neodpustenie je totiž najťažším bremenom, ktoré človek môže nosiť
  • Text hovorí „nepracuj“, ale my nepracujeme iba v dni sviatočné. Pokyn Hospodina Mojžišovi je teda ustanovením nového sviatočného dňa. Necháp teda svoju duchovnú prácu na zmierení sa ako niečo, čo je menej dôležité, ako tvoja práca, ktorú činíš v prospech svojho blížneho. Zmierenie sa je totiž práca pre seba samého.

 

Text odkazuje na to, že Deň zmierenia je – tak ako viaceré sviatočné dni – spojený aj s pôstom. Prečo tomu tak je?

 

Sú tri základné komponenty Yom Kippur: pokánie, modlitba a pôst. Sviatok Jom Kippur je spojený s 25 hodinami pôstu. V židovskom kalendári existujú aj iné pôstne dni, ale tento je jediný, ktorý nám Tóra zvlášť pripomína.

 

Už spomínaná Tretia kniha Mojžišova opisuje pôst (Lev 23:27) ako "trápenie vašich duší" a počas tejto doby sa nemôže konzumovať žiadne jedlo ani tekutina. Samozrejme hlad a smäd nie sú v pravom slova zmysle trápením duše, ale každý, kto takýmto pôstom prešiel potvrdí, že hlad a smäd sú počas každého pôstneho dňa skúškou našej motivácie. Sú pripomienkou toho, prečo sme sa rozhodli držať pôst.

 

Počas sviatku Jom Kippur, ako by nám hlad a smäd kládli neustále otázku: Odpustil si už všetky tie zlyhania, ktorými zaťažuješ seba samého, svojho blížneho, alebo za ktoré hľadáš vinníka všade okolo seba iba nie v sebe? Už si našiel silu stíšiť sa a vynaložiť úsilie na zmierenie sa?

CEK_KÁZEŇ KU SVIATKU JOM KIPPUR 2022

 

Nevyhýbaš sa stretnutiu so svojim blížnym, aby si ho požiadal o odpustenie? Aby si sa pokúsil o zmierenie?

 

Je však aj iná časť biblického textu, ktorá nám dôležitosť tohto sviatku zvýrazňuje. V starozákonnej knihe proroka Izaiáša (Iz 58:6 čiastočný) nájdeme text: „6 Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo...“

 

Jom Kippur nám dáva príležitosť na uvoľnenie pút, ktoré nám nasadzuje náš vlastný pocit na nás spáchanej krivdy. Dáva nám príležitosť rozlámať jarmo otroctva, ktoré spôsobujeme iným blížnym našim pripomínaním toho, čo nám v minulosti spôsobili. Prepustiť ich na slobodu nás nestojí žiadnu námahu, žiadnu časť nášho majetku. Odpustenie je liek na mnohé problémy, je cestou k liečeniu chorôb nášho tela, je riešením mnohých problémov spolužitia medzi ľuďmi, je cestou k pokoju medzi jednotlivcami, dokonca aj medzi náboženstvami, medzi celými národmi.

Jom Kippur je deň zmierenia, deň, keď sa Židia usilujú o to, aby sa s ľuďmi napravili a aby sa priblížili Bohu prostredníctvom modlitby a pôstu. Desať dní od židovského Nového roku do sviatku Jom Kippur poznáme tiež ako Desať dní pokánia. Počas tohto obdobia sú veriaci vyzývaní, aby vyhľadali každého, koho mohli uraziť a úprimne ho/ju požiadali o odpustenie, aby mohli začať nový rok s čistým svedomím.

 

Toto je totiž na zmierení to najťažšie. Je naozaj ťažké prekonať tlak nášho vedomia, nášho ega, ukazujúceho svojim krivým prstom na každého, kto spôsobil všetky tie naše „ťažké“ alebo „konfliktné“ situácie, ktorých sme sa stali domnelou „obeťou“.

 

Nebojme sa reakcie toho, ktorého žiadame o odpustenie, toho s kým sa zmierujeme. Ak je prvá žiadosť o odpustenie odmietnutá, mali by sme požiadať o odpustenie aj druhýkrát, lebo sa očakáva, že vaša žiadosť bude vypočutá. Starobylá rabínska tradícia považuje za prejav krutosti, ak niekto odmietne žiadosť o odpustenie za priestupky/činy, ktoré nespôsobili neodvolateľné škody.

 

Téma odpúšťania nie je nová ani dnes a nebola novou ani včera. Ako čítame z biblických zdrojov, je táto téma stará ako ľudské spolužitie samo.

 

Poďme sa teda zamyslieť nad našimi vlastnými omylmi slovami modlitby „Al Khet“, ktorú môžeme počúvať v synagógach práve v Deň Zmierenia. Prosme v nej Hospodina o odpustenie za omyly

 

ktoré sme spáchali v dôsledku stresu alebo nesprávneho rozhodnutia;

ktoré sme spáchali z tvrdohlavosti alebo v omyle;

ktoré sme spáchali v zlých pohnútkach srdca;

ktorých sme sa dopúšťali slovom z úst;

ktoré sme spáchali zneužitím svojej moci;

ktoré sme spáchali pri využívaní blížnych („susedov“);

všetky nám odpusť Ó Bože, zostávaj s nami, odpusť nám, odpusť nám.

 

Amen

 

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko