Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň k Sviatku Matky Zeme, Richard Vallo, Biskup CEK, 2.10.2022

V Genezis – knihe pôvodu sa píše (Gn 1,26):

 

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!                                                       Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“

 

Človek prijal túto úlohu a osídlil celú Zem. Len to podmaňovanie asi nepochopil správne. Pretože „podmaniť si“, neznamená zotročiť a zničiť. Podmaniť si, znamená spoznať, naučiť sa a vedieť porozumieť, byť pripravený a schopný niesť za podmanené zodpovednosť. Tiež sa tým myslelo ochraňovať. Podmaňovanie bez rozumu a pochopenia súvislostí, vedie ku chaosu a zániku.

 

Tento chaos vidíme práve v našej dobe veľmi jasne.

Ako zaobchádzame s našou planétou, ktorá nám bola zverená?!

 

Doslova drancujeme našu Zem a plytváme prírodnými zdrojmi v obrovských rozmeroch.

-Mohutné odlesňovanie na získanie poľnohospodárskej pôdy.

-Znehodnocovanie pôdy chemickými látkami.

-Následné znečisťovanie podzemných zdrojov vody.

-Znečisťovanie ovzdušia.

-Nárast objemu odpadov.

-Nadmerné čerpanie nerastných zdrojov.

V tomto zozname by som mohol pokračovať ešte dlho.

 

A to všetko len kvôli materiálnemu zisku a zväčšovaniu moci niektorých ľudí, ktorý si našu Zem vôbec nevážia a je im jedno, že pri realizácii ich plánov vymierajú zvieratá a rastliny.

 

Taktiež život mnohých prírodných ľudí bol týmto negatívne ovplyvnený. Hoci, práve prírodní ľudia žijú vo väčšej jednote s Matkou Zemou a prírodou ako takou.

Nevravím, že sa máme vzdať všetkého, čo nám naša technická doba ponúka, v čom nám je nápomocná a v čom nám uľahčuje a spríjemňuje náš život. A už vôbec nechcem, aby sme sa vrátili do doby kamennej.

 

To čo považujem za múdre a správne, je prijatie podobných princípov ako mali a stále majú prírodné národy, ale aj naši predkovia. Mali v úcte a rešpektovali prírodu, rešpektovali svoju zem. Chránili si svoje zdroje a starali sa o ne. Vedeli, že okolitá príroda im poskytne všetko čo potrebujú k životu: potravu, materiál napríklad na stavbu obydlí a nástrojov, taktiež liečivá vo forme rastlín či minerálov a podobne.

 

Napríklad starí Esséni vnímali Zem a prírodu ako ich živú Matku, ktorá bola ich pomocníčkou a liečiteľkou tela, ducha a duše. Snažili sa žiť v harmónii a v jednote so všetkým živým a existujúcim. Každý prejavený život ctili ako chrám Nebeského Otca. V ich textoch nájdeme modlitbu „Otče náš“, ale aj „Matka naša“ či spoločný „Otče a Matka naša“. Tu je vidieť, ako veľmi si ctili Matku Zem. Esséni vďaka neustálemu spojeniu s anjelmi, dokázali komunikovať a byť v úzkom spojení aj so zvieratami a rastlinami. Život na Zemi a prírodu vnímali omnoho komplexnejšie ako súčasný človek.

A týmto smerom chceme ísť aj my, ľudia súčasného sveta, ktorí si tiež hovoríme Esséni a snažíme sa naučiť a rozvíjať dávne vedomosti a schopnosti starých Essénov z čias Ježiša Krista. Učíme sa vnímať svet celistvejšie. Nie len ten viditeľný, ale aj ten zatiaľ neviditeľný a pre mnohých ťažko vnímateľný svet energií, svet anjelov a prírodných bytostí, z ktorých sú  mnohé známe z rozprávok a legiend našich predkov.

 

Vedomá spolupráca s nimi prináša harmóniu a poriadok, je prospešná všetkým a verím, že v budúcnosti bude táto spolupráca samozrejmosťou.

 

Verím tiež, že si človek uvedomí svoju pravú úlohu na tejto Zemi. Úlohu ochraňovať, strážiť ju a byť vďačný za všetko, čo nám Zem dáva a prijať zodpovednosť za svoje konanie. K tomu však chcem ešte dodať, aby sme sa aj my, ako ľudia navzájom, prestali nadraďovať jeden nad druhého, zápasiť medzi sebou a aby sme sa začali vnímať ako bratia a sestry, a aby sme sa začali vnímať ako rovnocenná časť božieho stvorenia. Pretože len s láskou a s úctou ku každému a ku všetkému vieme konať dobre a správne, aby sme spoločne chránili našu Matku Zem, ktorú nám Nebeský Otec zveril.

 

Som presvedčený, že sa nám to jedného dňa s Božou pomocou podarí.

 

Veď sme predsa boli stvorení na obraz Boží.

 

Amen.

 

 

Richard Vallo- biskup CEK

 

Použitá literatúra: Biblia

                              Učenie majstrov Atlantídy (F.E.Eckard Strohm)

                              Anjeli Atlantídy (F.E.Eckard Strohm)Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko