Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Vianoce 2022, Kázeň PAX Immanuel II

 

Milá komunita (spoločenstvo),


Na Vianoce oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa narodil na tento svet, aby nám ukázal Otcovu lásku. Vianočný príbeh je plný nádeje a úžasu. Rozpráva príbeh Márie a Jozefa, ktorí na ceste do Betlehema nenašli žiadne ubytovanie. Napokon našli úkryt v stajni so zvieratami. Tam sa Ježiš narodil a tam bol aj zabalený do plienok.


Na Vianoce si pripomíname, že Boh prišiel do nášho sveta, aby nám bol nablízku a pomohol nám. Dal nám najväčší dar, aký existuje: svojho vlastného Syna, ktorý za nás trpel a dáva nám možnosť spoznať, že máme večný život.


Buďme na Vianoce vďační za všetky zázraky, ktoré Boh urobil v našich životoch, a snažme sa nasledovať Jeho príklad v prinášaní lásky a nádeje do sveta. Nech sú tieto Vianoce časom radosti, pokoja a mieru. A do Nového roka nech nás vedie Božia láska.


Dnes by som tiež rád hovoril o láske, ktorá má pre nás kresťanov rozhodujúci význam. V prvom liste Korinťanom 13:13 sa hovorí: "Ale teraz zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale láska je najväčšou z nich."


Láska je základom, na ktorom spočíva naša viera a nádej. Ale čo je to vlastne láska? Ako sa láska prejavuje v našom každodennom živote?
Láska je viac ako len pocit. Je to voľba, postoj, ktorý si vedome osvojujeme a ktorý nás zaväzuje dať svoj život za iných. Ježiš nám na kríži ukázal nekonečnú lásku. Trpel za naše omyly.


Prikázal nám milovať svojho blížneho tak, ako milujeme seba samých (Matúš 22:39). To znamená, že by sme mali dbať na dobro iných ľudí, uprednostňovať ich potreby pred našimi vlastnými a odpúšťať im, aj keď nám ubližujú. Odpustenie je podstata, na ktorej rastie láska. Láska nie je bezohľadná. Je nesebecká a milosrdná. Ochotná obetovať sa a postaviť sa za iných.


V našom rýchlom, sebeckom a samoľúbom svete je ľahké zabudnúť na lásku a sústrediť sa len na naše potreby. Ale sme povolaní žiť lásku v každodennom živote a prejavovať ju druhým. To znamená, že si musíme nájsť čas na to, aby sme si vypočuli susedov, pomohli im, keď pomoc potrebujú, a ponúkli im našu podporu. Je tiež dôležité, aby sme sa snažili prejavovať lásku aj vtedy, keď je to ťažké, alebo keď nám iní ubližujú. Láska je trpezlivá a láskavá, nezávidí a nevychvaľuje sa. Nie je dotieravá a nehľadá svoj vlastný zisk (1 Kor 13:4-5).


Drahé sestry a bratia, nechajme sa viesť Ježišom a prejavme Jeho lásku v našich životoch. Starajme sa o svojich blížnych a prejavujme im Kristovu lásku.


Priatelia.


Viera je jedným zo základných pilierov kresťanstva, no často je ťažké ju pochopiť a uplatniť v našom živote. Viera je viac ako len názor alebo pochopenie. Je to hlboké presvedčenie, ktoré formuje naše činy a myšlienky a dáva nám stabilitu v ťažkých časoch. Viera je tiež viac ako len náboženská povinnosť. Je to osobný vzťah s Bohom, ktorý nám dáva silu a útechu, inšpiruje nás žiť podľa Jeho hodnôt. Boh k nám hovorí prostredníctvom svojho Slova, Biblie aj prostredníctvom prítomnosti Ducha Svätého. Keď sa s Ním otvorene a ochotne stretneme, môže nám poskytnúť novú nádej a pomôcť nám robiť správne veci. Viera nám dáva silu konať správne a žiť podľa našich hodnôt aj v ťažkých časoch tak, ako tomu je aj v súčasnosti . A to chce odvahu.


Viera tiež nie je jednosmerná ulica. Boh chce, aby sme sa s Ním spojili a zverili mu svoj život. Mali by sme Mu otvoriť svoje srdcia a dovoliť Mu pôsobiť v našich životoch. Keď budeme žiť svoju vieru, ukáže nám nové cesty a povedie nás k tomu, aby sme robili to, čo je správne.


Je dôležité, aby sme svoju vieru žili aktívne a nepovažovali ju len za niečo, čo praktizujeme raz týždenne v kostole.


Mali by sme sa snažiť uvoľniť miesto Bohu vo všetkých oblastiach nášho života a vzdávať Mu slávu vo všetkom, čo robíme. Viera nie je vždy ľahká a sú chvíle, keď máme pochybnosti. Ale najmä v týchto časoch je dôležité, aby sme sa spoliehali na Boha a dôverovali Mu v tom, že nás povedie a ukáže nám cestu. Ak Mu zveríme svoj život, prevedie nás všetkými ťažkosťami a dopraje nám mier. Žime teda svoju vieru a prežívajme ju v každodennom živote. Dôverujme Bohu a nechajme sa Ním viesť. Ukáže nám cestu a povedie nás k správnej realite.


Dnes chcem hovoriť aj o téme nádeje. V našom svete je veľa výziev a ťažkostí, ktoré nás niekedy vedú k strate nádeje. To platí najmä v súčasnej dobe. Ale práve v takýchto chvíľach je dôležité veriť v nádej a využívať ju ako zdroj sily. Biblia je plná veršov, ktoré nás povzbudzujú a ukazujú nám, že aj v ťažkých časoch môžeme mať nádej. Napríklad Jeremiáš 29:11 hovorí: "Lebo dobre viem, čo si o tebe myslím, hovorí PÁN: myšlienky pokoja, a nie smútku, aby som ti dal koniec, aby si dúfal." Nádej neznamená, že len ignorujeme všetky problémy a tvárime sa, že neexistujú. Znamená to skôr, že veríme v budúcnosť, kde sa všetko zlepší a dokážeme prekonať naše ťažkosti. Musíme na tom len pracovať. Nádej nám dáva silu ísť ďalej a robiť to, čo je správne, aj keď je to ťažké.


Žalm 147:11 hovorí: "Pán má zaľúbenie v tých, ktorí Ho uctievajú, a v tých, ktorí dúfajú v Jeho milosrdenstvo." Keď dúfame v Božiu milosť, dáva nám to hlboký vnútorný pokoj a pocit bezpečia, ktorý nás podporuje v ťažkých časoch. Nádej však nie je len osobná záležitosť. Je to tiež niečo, čo môžeme zdieľať a darovať ostatným. Peter 5:7 hovorí: "Zhoďte na Neho všetky svoje bremená, lebo sa o vás stará." Svoje starosti a potreby môžeme zložiť na Boha a spoľahnúť sa na Neho. A môžeme dať nádej aj iným ľuďom. Ukážeme im, že existuje budúcnosť plná radosti a pokoja. To však neznamená, že nemusíme nič robiť. Práve naopak. Živá viera často znamená bojovať za Boha a našu vieru. Duch Svätý nám dáva odvahu a slovo, aby sme to urobili.


Milí moji, dúfam, že som Vám dnes mohol dodať trochu odvahy a že nestrácate nádej, nech Vám život prinesie čokoľvek. Boh je s nami a dáva nám silu vytrvať aj v ťažkých časoch. Preto v tomto vianočnom období myslime na všetko, čo nám Boh daroval narodením svojho Syna.


Amen.


Jeho Svätosť PAX Immanuel II.

 

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko