Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň - Pomoc Anjelov

„Ako vysvetlíte, odkiaľ,  prečo a načo je všetko to zlé, bolesť, nešťastie, vojny a pohromy ?
Toto sa Karel Čapek opýtal s Tomáša Garigue Masaryka, prvého prezidenta Československej republiky. A Masaryk na to odpovedal :  
„Nevysvetlím.  
Nedokážem to vysvetliť !  
Ale povedzte mi, prečo by to zlé a bolestné, čo nám život dáva, malo vážiť viac, ako to zdravé šťastné a pekné ?  
Dobrého je v poriadku sveta viac.  
Bez premáhania prekážok, bez naliehavých a niekedy aj bolestných príčin by život nebol životom.“
Otázky, ktoré si pokladáme a o ktorých dlho uvažujeme, hýbali a hýbu mysľou mnohých ľudí.  A je dosť tých, ktorí povedia :  “Ja v žiadneho Boha neverím.  Keby bol, ako by sa mohol na všetko utrpenie dívať ?“  
Tak sa teda nad tým trochu zamyslíme.  Život človeka môže byť od kolísky až po hrob jedna reťaz boja a utrpenia.  A tu stojíme pred otázkou.     

Kto za to nesie vinu ?  Boh alebo človek sám ?!  
Boh to myslí s človekom dobre.  Jeho vôľa je, aby žil kľudným, pokojným a radostným životom.  Nie aby sa trápil.
Kde je teda príčina ľudského utrpenia ?   
A ešte ďalšia otázka :  Ak nie je možné, aby ľudský život bol bez utrpenia, prečo netrpia všetci rovnako ?  Prečo jeden trávi väčšinu svojho života v blahobyte a iný musia kalich horkosti vypiť až na dno ?   
A ešte ďalšia otázka :  Keď Písmo hovorí, že Boh je láska, že je spravodlivý a že je všemohúci, prečo nezasiahne do ľudského diania tak, aby z neho utrpenie úplne zmizlo ?  Prečo nevypočuje vždy modlitby tých, ktorí k Nemu v úzkosti a bolesti svojho srdca volajú a prosia o pomoc?  
Kríza je v ľudských srdciach, ktoré svojim sebectvom, svojim spreneverením sa Bohu skameneli, stvrdli.  Je tým vinný Boh ?  Môžeme povedať :  A prečo tomu Boh nezabráni, veď je všemocný !   
Ale ako tomu má Boh zabrániť ?  Má siahnuť na slobodnú vôľu človeka ? Urobiť ho vo svojich rukách bezduchým nástrojom ?  Chceli by sme byť tvormi bez slobodnej vôle ?    

Slobodná vôľa, v ktorej sa človek smie dobrovoľne rozhodovať pre dobro alebo sa mýliť, je najvyšší dar, ktorým človek prevyšuje všetko tvorstvo.   
Ale tým, že človek opustil cesty, ktoré mu Boh vymeral, tým že sa odcudzil svojmu Stvoriteľovi a pohrdol Jeho múdrosťou a radou, tým sa dostal k omylom.  A práve TU je príčina všetkej ľudskej biedy, trápenia a utrpenia !  
Avšak poďme ešte bližšie k predmetu dnešnej úvahy.  Všetci môžeme poznať, že je viacej dôvodov, pre ktoré človek trpí.
Človek môže trpieť :
1. Cudzím pričinením, cudzím omylom 2. Svojim vlastným omylom  
Pozrime sa najprv  na to prvé : utrpenie z cudzej viny.
Je tu zákon, že každé porušenie Božích pravidiel, zanecháva na charaktere človeka následky.  To je nezvratný a nevyvrátiteľný fakt.   
Ak sa niekto domnieva, že Boh by mal byť policajtom, ktorý by každého hriešnika chytil za golier a hneď  na mieste potrestal, tak sa veľmi mýli.  Boh tak nerobí.   
Boh má svoje zákony.  Ak ich človek porušuje, trestá sa sám.  Ak tieto zákony rešpektuje, ušetrí si mnohé utrpenie a bolesti.  Boh človeka nevedie násilne. Nepoužíva násilie ani tam, kde sa jedná o dobro človeka.  

Boh rešpektuje slobodnú vôľu.  Božie zákony sú tu preto, aby chránili človeka pred zlom. Ak človek jedná proti týmto Božím zákonom, môže, ba priam musí počítať s následkami svojich omylov.   
Toto, čo tu hovorím, nemá nič spoločné s tzv. dedičným hriechom.  To je niečo úplne iné.  Teraz hovorím o omyle, ktorý priamo zanecháva následky. Neviazaný sexuálny život a narkománia... V mnohých prípadoch vedú k chorobe AIDS. Počuli sme, koľko detí sa rodí už s touto chorobou.  Deti si ju nespôsobili samé.  Spôsobili im ju ich rodičia.   
Dedičným omylom je to, že sme sa od Boha vzdialili.  
Poviem Vám jeden príklad.  Profesor Pellmann v Nemecku v Bonne sledoval životné osudy potomkov jednej ženy z dobrej a váženej rodiny. Začala užívať drogy a žiť promiskuitným životom. V treťom pokolení počet jej potomkov vzrástol na  834.  Z toho bolo 106 nemanželských 142 z nich sa živilo žobraním v rôznych ústavoch bolo 64 osôb 181 žien sa živilo prostitúciou  76 bolo zločincov.  Omyl jednej ženy zaťažil 569 jej potomkov.
A tu sme pri jednej z vážnych príčin ľudského utrpenia. Následky neposlušnosti človeka voči Božím pravidlám, následky omylu – omyl samotný, nech už to je narkománia, smilstvo, opilstvo, hnev, nenávisť, závisť, neznášanlivosť, panovačnosť …..a tak ďalej, všetky tieto sklony sa vo väčšej alebo menšej miere prenášajú z pokolenia na pokolenie, plodia nové omyly a prinášajú ľuďom nové utrpenie.  Časť ľudí potom trpí cudzím zavinením, cudzím – rodovým omylom.
 
Priatelia, chráňme sa toho, aby niekto trpel naším omylom Prosme Boha o silu prekonávať všetky pokušenia a všetky nástrahy.  
Druhým typom utrpenia , je utrpenie spôsobené z vlastných omylov.  Časť ľudí si spôsobuje utrpenie a trpí z vlastných omylov. Prečo ?  Vo veciach, kedy sa rozhodovalo o ich šťastí, o ich budúcnosti, sa nepýtali na Božiu vôľu. Nežiadali si Božiu radu. Neočakávali Božie vedenie.  Nechali sa viesť svojimi vášňami. Nechali rozhodovať svoje pudy. Nechali sa strhávať klamnými citmi a tak urobili kroky, ktoré sa už nikdy nedajú vrátiť späť a nedajú sa ani odčiniť.  Koľko manželstiev sa rozpadlo, lebo nemali požehnanie  od Boha. Lebo sa brali iba z donútenia. Lebo ich spojila nie čistá láska, ale iba obyčajná vášeň.  Potom sa ukázalo, keď vášeň opadla, že sú si jeden druhému cudzí a nastal rozvrat.
Ľudia všetok neúspech v živote zvaľujú na akýsi osud a zabúdajú, že osud si tvorí každý sám.  Boh dal človeku rozum, aby skôr ako urobí, nejaký dôležitý krok, všetko zodpovedne a náležite uvážil.  Ak tak neurobí, trpí za svoje nerozvážne a omylné rozhodnutie.   
Boh dal ľuďom ale aj nástroje, ktorými sa dostanú k správnym odpovediam a potrebným radám.
Človek ich občas aj vyhľadáva, A hoci odpoveď dostane, rozhodne sa inak. Marí tak účel svojho vlastného života a často sa spamätá zo svojho poblúznenia až vtedy, keď prechádza utrpením.  

Utrpenie, ak ho pochopíme, je často povrázkom Božej lásky, ktorým nás Boh priťahuje ku sebe. Učí nás pochopiť pravý zmysel života.
Skutočnosť je taká, že keby sme žili v harmónii a súzvuku s Bohom, utrpenie by sa stalo zbytočným.
Uvedomme si, že sa nevypláca šliapať po Božích zákonoch a že každý omyl voči Bohu, sa skôr alebo neskôr odzrkadlí na nás samotných.  Tohto utrpenia sa môžeme uchrániť.  Ak uvedieme svoj každodenný život, svoje jednanie, spôsob života do harmónie s Bohom, budeme ušetrení mnohého a mnohého utrpenia, za ktoré si môžeme sami.  
A nakoniec si musíme uvedomiť jednu hlbokú pravdu. Každá vec tu na svete má svoj opak, svoj protipól. Poznáme plus, aj mínus, násobok, aj zlomok, deň aj noc, vrchy aj údolia, lásku aj nenávisť.  Nikdy by sme nepocítili slasť odpočinku, keby sme predtým nepocítili únavu.  Radosť oceníme len vtedy, ak sme pred tým zažili horkosť žiaľu.  Jar by nemala svoju krásu, keby jej nepredchádzala zima. Život, aby bol životom, je plný radostných i bolestných premien.  Tak to Boh vo svojej nekonečnej múdrosti zariadil.  
Čo vyplýva z tejto úvahy ?
Že by Boh mal záľubu v utrpení ?  
NIE NEMÁ !!!!  
Boh nie je príčinou nášho utrpenia.
Nech trpíme trebárs cudzou vinou Nech trpíme pre omyly iných Nech trpíme svojim vlastným omylom za svoju neposluš-nosť a nemúdrosť MÁME liek pre každú bolesť pre každé trápenie.  
 
Boh nás všetkých pozná tak dobre, že práve pre to, aby sme mali potrebnú pomoc, stvoril anjelov. Jedine s nimi sa utíšime a upokojíme.  S nimi aj to najväčšie súženie a utrpenie bude pre nás znesiteľným bremenom. Pod vedením anjelov nájdeme potrebnú pomoc aj silu k tomu, aby sme sa dokázali zbaviť svojho utrpenia a vrátili sa opäť nazad k Bohu.  


Amen.

Kalendár akcií
« Jún 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 akcia

09. 6. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
10
11
12
13
14
15
16

1 akcia

16. 6. 2024 - Bohoslužba CEK (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17
18
19
20
21
22

1 akcia

22. 6. 2024 - Bohoslužba CEK (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
23
24
25
26
27
28
29
30
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko