Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Veľkonočná kázeň 2016, PAX Immanuel II.

Milé sestry a bratia,


Anjeli sú tu na to, aby smerovali náš pohľad na to prítomné. To pre náš každodenný život znamená, že pôsobenie Boha často neobjavíme preto, že si myslíme, že Jeho pôsobenie musíme hľadať vo veľkých veciach. A pritom ma Boh stretáva v malých a maličkých veciach, v každodenných rozhovoroch, keď nejakému človeku poviem milé slovo, alebo sa môj partner zasmeje, keď mi do cesty príde pravá osoba v pravý čas a tak mi ušetrí množstvo práce, alebo keď nájdem silu iných poprosiť o odpustenie. Každý z týchto malých momentov sa môže stať stretnutím s Bohom.  


„Má dobré meno.“ Povieme o niekom, na koho sa môžeme spoľahnúť, a ten kto pozná rozprávku o Raráškovi, vie o význame toho, že každého poznáme po mene. „Ach, ako dobre že nik nevie, že sa volám Rarášok.“ Dobré meno, to je meno Ježiš. Ježiš znamená: „Boh zachráni“, a keď sa tak pozrieme na Ježišov život, stalo sa to mnohonásobnou skutočnosťou. Chcem uviesť len 1 z mnohých príkladov: Kvôli záchrane pred Herodotovými drábmi poslal Boh Vianočnú rodinu do azylu do Egypta. U seba doma má Ježišovo meno dobrý zvuk. Jozef a Mária majú dobú povesť. Keď sme dnes, najmä v Európe, zaplavení utečencami, vyvoláva to strach, hrôzu a predsudky. Museli týmto trpieť i Ježiš a Svätá rodina? Najrôznejší ľudia prichádzajú do našich krajín. Bojovnici IŠ, ekonomickí utečenci, ktorí si myslia, že im tu budú lietať pečené holuby do úst, resp.manna. Chamraď bez chuti pracovať, zločinci. Ale sú tam aj slušní ľudia, ktorí majú doma dobrú povesť, ktorá tu však neplatí. Zubári, právnici, obchodníci, skutočne dobrí ľudia a samozrejme i celé rodiny. Môžeme vychádzať z toho, že Ježiš a jeho rodina museli byť najskôr podozriví. Potom si postupne získavali dobré meno. Aj my by sme mali dať každému človeku príležitosť, aby dokázal svoje dobré meno. A nemali by sme ho okamžite odsudzovať.  


Kristus znamená: Olejom pomazaný. Pomazaný je niekto za špeciálnu službu, ak je ako kráľ alebo kňaz. A tak sme aj my hodnostári pomazaní za našu službu ľuďom a pre Boha. Ježiš bol pomazaný za svoju úlohu na tomto svete a vybavený potrebnou mocou od Boha. A kto nasleduje Ježiša a v neho verí, smie túto Božskú moc znovu a zas zažiť. V StarWars filmoch, aj v novom, ktorý čoskoro príde do kín, je jedno želanie, ktoré je väčšinou vyslovené pri rozlúčke, a síce: Nech Ťa sila sprevádza. Tu je jasná túžba človeka po tom, že jestvuje niečo väčšie. Pri StarWars táto sila ostáva neosobná a nedosiahnuteľná.

 

Úplne inak je to v našej kresťanskej viere, kde je Boh dosiahnuteľný skrze Krista. A tak si chcem toto želanie preformulovať pre seba:
„Nech je s Tebou moc Krista!“  
Z čoho pozostáva moc Krista? Boh sa k nám skrze Krista prihovára.  


Prostriedkom pre reč sú slová. A tu sme pri jedinečnosti hebrejského jazyka. Slovo v hebrejčine znamená zároveň aj skutok. Nie je teda len tak povedané, ale, to čo Boh a Kristus povie, má váhu, to sa aj stane. To vieme zistiť už úplne na začiatku, pretože keď Boh stvoril svet, urobil to svojimi slovami. A tu sme znova pri Kristovej moci. Pretože on bol pri tom stvorení. Kristus neexistuje len od Vianoc, ale ako Jeho Otec, od vekov a naveky. Často sa v dennom živote držíme malých problémov, ktoré sú na druhý deň už len vánkom zo včerajška. Taký malý problém ma vie tak blokovať, že sotva viem myslieť na niečo iné a dokonca niekedy neviem spať. Ako dobré je zveriť toto do moci toho, kto stvoril svet a je tu od vekov a naveky. To si chcem vziať k srdcu: že aj svoje malé problémy viem vložiť do Kristových rúk a potom smiem čakať pomoc od toho, kto stvoril svet v jeho základoch. To by pre mňa malo byť povzbudením, aby som sa na svoje malé každodenné problémy pozrel v Božom svetle.  


Siahnem po druhom príklade o moci Krista: Odlesk Božej veľkoleposti.  
Starý príbeh hovorí: Odlesk Božej veľkoleposti sa zviditeľnil vo hviezde Betlehemu a bol tak najjasnejšou hviezdou na nebi. Keď mudrci z východu znova odišli z Betlehemu, obzreli sa z návršia ešte raz na mesto. A tu uvideli nádherné divadlo: jasná hviezda, ktorá ich viedla k jasličkám, sa rozprskla do tisícov a tisícov malých hviezdičiek, ktoré sa rozdelili ponad celú zem. Mudrci však nevedeli, čo to malo znamenať. Na svojej ceste ďalej prišli k jednej križovatke. Cudzinca sa opýtali na správnu cestu. Priateľsky im dal nápomocnú radu. A dal mudrcom ešte i trocha proviantu na ich ďalšiu cestu. A tu nad hlavou cudzinca zbadali svietiť malú hviezdičku. O pár hodín neskôr sa jeden z mudrcov potkol a zranil na nohe. Žena, ktorá bývala nablízku a práve šla po ceste sa ponáhľala späťk domu, priniesla masť a obväz a ošetrila krvácajúcu ranu. A tu zbadali nad jej hlavou svietiť malú hviezdičku. Mudrci mohli pokračovať vo svojej ceste. Keď sa zotmelo, uložili sa blízko jedného statku na zem, aby si pospali. A tu začalo husto pršať. Rolník vyšiel von a pozval ich do svojho domu, pohostil ich a dal im suché miesto na spanie. A nad hlavou statkára uvideli svietiť malú hviezdičku. Teraz pochopili traja mudrci to divadlo, ktoré videli nad Betlehemom. Odlesk Božej veľkoleposti sa po zjavení Krista rozdelil na všetkých, ktorí si svoje srdcia otvorili pre dieťa v jasličkách a nasledovali ho v ich denných životoch. To sa napríklad ukazuje v tom,   
- že iným ľuďom pomôžeme ísť na správnu cestu, v kresťanskej viere a s Bohom, lebo potom odlesk Božej veľkoleposti bude viditeľný. To znamená, že našu vieru žijeme aktívne v každodenných životoch a aj o nej hovoríme. - že iných ľudí nenecháme samotných v ťažkých situáciách, či je to choroba alebo smútok. Potom bude odlesk Božej veľkoleposti viditeľný. To znamená, že nebudeme čakať, kým takí ľudia prídu za nami, ale že sa otvoríme a navštívime ich.  - že iným ľuďom pomôžeme v núdzových situáciách a dáme im to, čo potrebujú. Potom bude odlesk Božej veľkoleposti viditeľný. Tu ide o nasadenie sa pri utečencoch. Bez posudzovania im podať chlieb, darovať šaty a vysloviť modtliby za prenasledovaných ľudí.   


Toto sú len tri príklady, je ich o mnoho viac, buďte sami kreatívni a aktívni. Dajme každému človeku, ktorý u nás hľadá útočisko, šancu dokázať, že má dobrú povesť, pretože oni chcú žiť aj tu. Keď pomáhame iným ľuďom v mene Krista, konáme im dobro, otvoríme si naše srdcia bez predsudkov, potom sa prederie čosi z Kristovho svetla, z odlesku Božej veľkoleposti a z moci zmŕtvychvstaného Krista tu do tohto sveta.  
A s týmto želaním by som dnes chcel skončiť:  
„Nech je moc Krista s Tebou.“  


Amen

 

PAX Immanuel II.Kalendár akcií
« Apríl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12345
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko