Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Novoročná kázeň 2019 - PAX Immanuel II.

Drahé sestry a bratia,

 

"A anjel Pána ju našiel pri prameni vody na púšti, pri studni na ceste do Súry." A povedal jej: "Hagar, slúžka Sáry, odkiaľ si, odkiaľ ideš?"


Hagar, skľúčená, unavená, klesá nad vodnou fontánkou v púšti. Za ňou sú roky, kedy mala povolené pôsobiť ako milenka v bohatom dome Abrahámov ... A pred ňou sa rozširuje budúcnosť, hnedá a suchá ako púšť. Za ňou spočíva skúsenosť, že šťastie má vrtkavé nohy ... Vykročila zlou nohou. Rodia sa kroky plné odriekania sa a beznádeje. Mala domov, mala mladých priateľov ... Teraz sa potopí v chudobných a biednych oázach ako bezdomovci. Kvapky stekajú pomedzi tvrdé kamene a ľahostajná ruka zhromažďuje vodu, aby zmáčala horiace pery. Ale bolesť krvácajúceho srdca zmiernená nie je.

 

A veríme najchudobnejším: byť opustený, bez útechy a bez nádeje prežiť život v púšti, to je peklo a trápenie! Sedieť a vnímať bezútešné myšlienky. „Hagar! Nevráti sa lúč do tvojej noci? Si celkom opustená? Veľmi osamelá?“  V únavnej hlave je hučí. Posol Boží stoji pred plačúcou: "Hagar, odkiaľ si, Hagar, kam ideš?"


Ako sa môže cítiť chudobný opustený človek? Rovnako ako keď zistíme, že verný Boh ani najúbohejších zo svojich detí neopusti. Ani keď zlyhali. Vedie ich nová radosť v žilách. A ako výkrik na púšti ich s potešením objímajú ruky anjela. Kto si to môže predstaviť!

 

Je to staromódny obraz - ale je to obraz a podobenstvo pre Nový rok.

 

Váš Boh a Pán, ktorý vám umožnil nahliadnuť do studnice nového roka, stojí pred vami s otázkou: "Odkiaľ ste, odkiaľ idete?"  Aj v minulom roku Boh, nás Pán, posilnil myšlienky mieru našich vládcov. Môže pokračovať touto cestou. Mnohí Nemci so cťou položili svoje mladé životy vo vzdialených krajinách. Nakoľko sa v tlači píše o problémových miestach a oznamujú nám ďalšie straty na životoch, srdce matky sa musí stále obávať.

 

„Odkiaľ ste?“  Tak sa musíme teraz pýtať a nedôverovať zavedenej kresťanskej cirkvi. Z púšte? Áno ... V mnohých prípadoch to boli púštne cesty, ktoré ich previedli..... Púšťou ľahostajnosti, v ktorej státisíce zostávajú, a nevšimnú si, ako sa všetko vo vnútri potáca ... Púšťou nepochopenia, v ktorom státisíce stoja a nemajúc žiadnu inú otázku. Pýtajúc sa ale, čo ešte môže cirkev pre nás znamenať? Prinesie nám lásku a pravdu?

 

Naša cirkev sa to musela opýtať. Aj napriek tomu naša cirkev hĺbi studňu a čerpá vodu hojnosti. Ak sa obávame týchto kritických časov, potom nás posvätí anjel Boží pri studnici vzácneho prameňa. Ten, kto pije z tejto vody, bude žiť na veky a nikdy vo večnosti nebude smädný!

 

Odkiaľ pochádzaš!


Povedz mi, kam chceš ísť?


Chceli sme sa spýtať, nezmyselnej vlády a jej predstaviteľov. Ti by však iba vzdychali a nariekali nad zničením Nemecka v dávnom nešťastí. Ostatní by kričali. Z nových túžob a nových potešení. Ďalší by vyčkávali a vyzývali by: „Vpred za novým ziskom! Pripravte sa na hľadanie šťastia!“ Aj ostatní by nás využili, aby chválili metódy k novým vyznamenaniam a oceneniam.

 

Povedzte teraz: „Kam chcete, aby smerovalo Nemecko? Kam chceš ísť? Akým smerom chceš kráčať, Európa?“


Dovoľte odpoveď: „Do večného - trvalého mieru!“


Vykročiť do nového roku znamená, vstúpiť to do neistoty budúcnosti. Žijeme pre toľko veci, ktoré (samy o sebe) v skutočnosti nemajú žiadny zárodok života. Toto všetko robíme. Ale reálne chceme žiť skutočný život! Snažíme sa vo svete o toľko vecí, ktoré sa neskôr ukážu ako zbytočné. Koniec koncom máme iba jeden život. A o život je potrebné sa usilovať!

 

Môžete to dosiahnuť?

 

Práva sú zničené zbytočným hľadaním. Hľadáme po nociach miesto odpočinku. Cítime sa utláčaní zo všetkých strán. Nik nevie, kto a čo je Boh. Ale každý Mu chce byť verný a každý s Ním chce byť spojenec.

Áno, drahé sestry a bratia. Chce sa s nami spojiť! A keď stojíme na púšti pri prameni, položme svoj osud do Božích rúk. Do rúk svojho Nebeského Otca. Ježiš je Kristus. Prameň a a zdroj všetkého a večného života! Jeho láska zapáli vzácny plameň, ktorý posilňuje naše srdce a učiní baranov levmi, ktorí sú pripravení pre Neho bojovať! Jeho vernosť zlomí našu krivdu a otočí nás smerom k Nemu, aby sa Jeho slovo stalo zmyslom nášho života! Jeho radostné posolstvo nám daruje radosť v každom dni a ochranu v každej noci! Jeho život nás vzkriesi! A vedie k večnému životu!

 

Kam chceš ísť?

 

Neexistuje žiadna zmysluplnejšia otázka. Od odpovede závisí požehnanie alebo potopa. Záleží na tom, nakoľko nezdravé sú naše životy.

 

A potom: „Kto túži po prameni, nech sa príde z nemu napiť! A púšť sa stane nádherným miestom – oázou!“


Drahé sestry a bratia,

 

text, o ktorom som hovoril, nepochádza odo mňa. Je časťou kázne, ktorú v roku 1899 hovoril jeden protestantský farár. A napriek tomu by to mohlo byť napísané pre dnešok. Po viac ako 100 rokoch sa v mnohých oblastiach nič nezmenilo. Stále sa obávame o mier. Stále máme nepriateľov, dokonca aj v našej krajine, v našej vláde. Nemeckí vojaci stále umierajú v zahraničí. Európa a euro sú na pokraji vyhynutia. Sú iba umelo udržiavané.

 

Naša budúcnosť je viac neistá než kedykoľvek predtým. Jediná vec je dobrá - Božia láska k nám, Božím deťom. Naučíme sa niekedy (my, ľudia), že v Jeho mene nemáme bojovať a zabíjať iných? Že máme pamätať na Jeho zákon : „Ty nemáš zabíjať!“


„Odkiaľ si? Odkiaľ prichádzaš? Kam chceš ísť?“


Budeme musieť čeliť týmto otázkam anjela.

Vykročme spoločne k prameňu a získame živú vodu z rúk Ježiša.

Tak nám žehnaj, Pane, v mene nášho Nebeského Otca, Jeho Syna i Ducha svätého. Nech toto požehnanie prichádza do všetkých krajín, každého mesta, na každé miesto, ku všetkým tvorom, ľuďom, ku každému zvieraťu vďaka živej vode vzácneho prameňa. Nech nám prinesie Nebeskú rozvahu a mier!

 

Amen.

PAX Immanuel II.


Pozn.:

Súra je rada kameňov v múre, riadok písma v stĺpiku (hebrejské písmo), arabské označenie pre 1 zo 114 kapitol Koránu, islamsky Otčenáš.

Hagar bola slúžka Sáry. Manžel Sáry - Abrahám – s ňou vo svojich 86 rokoch (na radu svojej manželky) splodil syna Izmaela. Keď mal Abrahám 99 rokov, Boh potvrdil platnosť svojej zmluvy a zaviazal sa rozmnožiť potomstvo Abraháma a Sáry. Sára v 90 rokoch porodila syna Izáka, z ktorého sa zrodil izraelský národ.

Sára zomrela ako 127 ročná.

Abrahám sa potom ešte oženil s Keturou a mal s ňou ďalších 6 synov.

Abrahám zomrel, keď mu bolo 175 rokov.

Abrahám bol pochovaný do spoločnej hrobky so Sárou v Hebrone (západný breh Jordánu = staroveká oblasť Judska).

Kalendár akcií
« Máj 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2930
1
2
3
4
5

1 akcia

05. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8

1 akcia

08. 5. 2024 - Slávnostná Bohoslužba (Kňaz Kuruc Dušan)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 akcie

19. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
19. 5. 2024 - Bohoslužba (Bajusz Zoltán)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 akcia

31. 5. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
12
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko