Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Vianočná kázeň 2016, PAX Immanuel II.

Milí priatelia,


na Vianoce jasali anjeli „Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle!“

To nám poukazuje na to, že Boh by chcel, aby sme boli dobrej vôle. Vôle k mieru a radosti spolu s ním.

 

Ešte nikdy v dejinách sa mnohým tak dobre materiálne nevodilo. Ale to, žiaľ, nevedie k väčšej radosti, ale k väčšiemu strachu.

 

A takéto strachy tu sú:

Strach, že niečo stratíme.

Strach z vojny.

Strach pred imigrantmi.

Strach, že iný má toho viac.

Strach z toho, čo prinesie budúcnosť.

 

Vianoce sú aj sviatkom proti strachu. V Novom Zákone čítame:

 

1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.

2 On každú ratolesť z viniča, ktorá na mne neprináša hrozno, odrezáva, ale každú, ktorá hrozno prináša, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia.

3 Vy ste už dobré ratolesti, lebo ste moje posolstvo počuli.

4 Ostaňte pevne so mnou spojení a ja budem taktiež spojený s Vami! Lebo tak, ako ratolesť môže prinášať ovocie len na viniči, tak budete aj vy prinášať ovocie len vtedy, ak ostanete spojení so mnou.

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva pri mne, ako aj ja pri ňom, prináša veľa ovocia. Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

6 Kto žije bezo mňa, bude ako ratolesť bez ovocia odstrihnutá a odhodená. Vyschnuté ratolesti budú pozbierané, hodené do ohňa a spálené.

7 Ale ak ostanete so mnou pevne spojení a moje slová si ku srdcu zoberiete, smiete si od Boha vyprosiť, čo len budete chcieť; dostane sa vám to.

8 Ak prinesiete veľa ovocia a sa ako moji učeníci preukážete, nádhera môjho Otca sa stane viditeľnou.“

 

Ján 15, 1-8

 

Ježiš nehovorí: „Ja som vinič, vy ste skrachovanci“, ale „Vy ste révy.“

Keď som v minulosti kráčal vinohradmi, nevidel som ešte žiadne révy, ktoré by mali strach. Boli všetky celkom dôveryhodné na viniči, a veselo pučali. V čom to je?

 

Réva vie, že je spojená s viničom a aj tak ostane. Pevný vzťah pomáha voči strachu. A keď to platí na ľudské vzťahy, o čo viac to platí pre náš vzťah s Bohom!

 

„ On odstráni každý vinič, ktorá neprináša žiadne ovocie;, ale tie čo prinášajú ovocie, vyčistí, aby nosili ešte viac ovocia.“

 

Kresťanská viera teda nie je žiadny kurz táranín, pri ktorom sa môžeš zababušiť do vypratého mäkkého svetra, ale vzťah medzi mnou a mojím Bohom. Réva je vetvička viniča, na ktorej visí hrozno. Vinohradník väčšinou na zimu odstrihne skoro všetky vetvičky okrem dvoch. A aj v lete odstraňuje znova a znova tie divé. To robí, aby vinič na jeseň priniesol dobré, veľké a sladké hrozno. Takto sú aj niektoré veci v našich životoch, ktoré musia byť odstránené, lebo – ako révokaz, červené pavúky a drozofily - na viniči robia škodu.

 

Vezmime si napríklad strach, že niekto iný má toho viac.

Ten pochádza z toho, že sa s inými porovnávame. Ale môže sa porovnať biele víno s červeným? Rovnako sme my ľudia rozdielni a potrebujeme rozdielne veci, aby sme sa vedeli tešiť. Najväčšiu radosť má ten, ktorý je spokojný s tým čo má a tak žije šťastne s Bohom. Spokojnosť a radosť nevie byť vyvolaná množstvom majetku. A keď som šťastný a spokojný, je to najlepší liek proti strachu.

 

Aby sme nemuseli všetko toto robiť sami, Boh nám daroval iných ľudí. Ak sa tešíme z toho, čo máme, delme sa o to s ostatnými - najprv tu, a potom aj mimo tohto priestoru. Boh nás bohato obdaroval a až keď sa podelíme, všimneme si Božský princíp, že podeliť sa- nás neurobí chudobnejšími ale bohatšími – bohatšými o spokojnosť, šťastie, a radosť. A potom aj vieme, na čo nás Boh stvoril a čo je našou úlohou.

 

Réva to vie automaticky – mojou úlohou je prinášať ovocie! Ovocie je užitočný cieľ voči strachu, a preto by sme mali ovocie prinášať aj my.

 

„Ja som vinič, a vy ste révy. Kto vo mne žije, tak ako ja v ňom, ten prináša bohaté ovocie. Pretože bezo mňa neviete nič priniesť.“

 

Mnoho ľudí by chcelo byť viničom. Určujú si život sami, a nevšimnú sú, ako popri nich prechádza skutočná radosť a život.

 

Čo sa stane, keď sa réva chce stať viničom? Nič, okrem toho, že vyschne a neprinesie ovocie. Ježiš zjavil jasne našu úlohu. Tá znie: žiť v závislosti od neho, byť révou a prinášať plody.

 

Nejde teda o to, aby sme prinášali listy. Boh nám žiadne listy nepodaroval, ale vzťah voči strachu. Nejde ani o to, aby sme sa stali kvetmi. Náš pôvodný ideál je prítomnosť kvetov. Každý chce byť pekným kvetom, nie žihľavou či kaktusom, ale ružou, ľaliou, orchideou. Farba by mala žiariť, pokiaľ možno k osemdesiatemu roku života, a keď to nerobí, pomôže si ceruzkami, púdrom a krémom. Kvitnúci, pekný mladý človek je dnes žiadaný. Preto sa mnohí chcú stať deťmi kvetov. Ale kvet nie je ovocie. Pri Bohu nepotrebujem preukázať kvety, on odoberie strach, preto smiem byť takým, akým som.

 

Nejde ani o to, aby sme plodili kvety. Niektoré kruhy si spomínajú na dusné skleníky. Mladé rastlinky boli izolované od sveta, hnojené, a polievané odstátou vodou, potom zozbierané, natiahnuté a postriekané, aby niesli plody, plody viery a pobožnosti a dnes často aj s fanatizmom a nenávisťou. Po rokoch zlomov na mnohých miestach kvitnú. Tešíme sa zo zriedkavých kvetov, ktoré zrazu rozvinú. Ale kvety nie sú plody. Boh predsa nechcel botanickú záhradu, ale vinohrad. Kde len kvitneme, minuli sme cieľ. Imperatív neznie: „Kvitni už!“ ale „Buď plodným!“

 

Ježiš sa nedíva na kvety ako na najvyšší bod svojho stvorenia, díva sa tak na plody. Prekonajme strach a podíďme k druhým. Ovocie zhodí lístie z kvetov, preto sa o nich obávame. Predsa chceme, aby kvitli. Preto je poznávacím znamením dnešnej kvitnúcej generácie, že je na úteku, na neustálom úteku pred plodmi. A keď sa bránime plodom, dostávame strach.

 

Boh nám odoberá strach pred uvädnutím, pretože kresťanská viera má jednu zo svojich hodnôt: večnosť. To pomáha i keď sme smutní, pretože sa musíme rozlúčiť s nejakým človekom. Vtedy je jasné, že celý život je námahou a nedokonalosťou.

 

Kresťanská viera nám tu hovorí: je ešte niečo viac! Tu nejde o listy, kvety, o kvitnutie, ale o plody.

Preto môžeme bez strachu odhodiť listy, kvety a kvitnutie, aby sme dostali viac lepšieho ovocia. Preto musíme ísť v sile, ktorú sme spoločne získali k ľuďom, ktorí ešte neporozumeli Božej láske alebo k nám prichádzajú z inej krajiny. Posilnite sa v láske Božej, aby ste aj vy šli k takýmto ľuďom a privítali ich, ak sú dobrej vôle. Pretože to krásne je, že Boh sľúbil, že nám dá k tomu silu.

 

Réva vie, že nie je sama, ale že všetko má robiť s viničom. To pomáha voči strachu, pretože budúcnosť je neistá. Keď sa postavíme s Bohom, vo všetkej nedokonalosti, ktorú zažívame, získame istotu a perspektívu.

 

„Keď prinesiete bohaté ovocie, preukážete sa ako moji učeníci, a tak bude veľkoleposť môjho Otca viditeľná.“

 

Čo sa tu myslí ovocím?

 

Pavol raz vyratúva (vysvetľuje) v Liste Galanťanom, ako sa prejavuje ovocie viery: „Láska, radosť, mier, trpezlivosť, priateľskosť, dobro, vernosť, zhovievavosť a sebaovládanie.“

 

Deväť ovocí – a keď si v najbližších dňoch vezmeme čo i len jedno, získame už veľa.

 

Čo robí réva, aby priniesla hrozno?

 

Ostane na viniči. Keď si len sama sebe povie: „Musím teraz priniesť hrozno, musím niesť ovocie“, potom to nič neprinesie.

 

Rovnako je to s kresťanskou vierou. Keď poviem: “Musím prinášať lásku, radosť, mier, trpezlivosť, priateľskosť, dobro, vernosť, zhovievavosť a sebaovládanie,“ potom to nedosiahnem.

 

Čo urobí kresťan alebo kresťanka, aby priniesla tieto nástroje?

 

On, alebo ona ostane pri Ježišovi. U Ježiša ostať a žiť vo viere – to stačí, a to vás od základov zmení. To odoberie strach z budúcnosti. A  pri tomto môžeme aj ostať - pri Bohu a viere voči strachu.

 

Amen.


PAX Immanuel II.Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko