Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Veľkonočná kázeň 2017, PAX Immanuel II.

Milé sestry a bratia v Pánovi!


Naplnení Veľkonočnou radosťou sa môžeme tešiť z vzácnosti zmŕtvychvstania Ježiša, ktoré v tento deň oslavujeme.
Z apoštolských príbehov si uvedomujeme to, ako vyzerala misionárska práca apoštola Pavla a jeho spoločníka Barnabáša.
Bol to vlastne Barnabáš - znamenitý muž - ktorý bol plný Ducha svätého. Barnabáš, ktorý Saula v Tarse -práve obráteného na vieru - vyhľadal a priviedol do Antochie.
Tam títo dvaja pôsobili celý rok v spoločenstve.
A tam ich po prvý krát nazvali Kresťanmi.
Týmto vlastne začala vlastná história kresťanstva.

Raz sa stalo, že zodpovedný zo spoločenstva Antochie bol podnietený Duchom Svätým a uvedomil si vnuknutie, že by mali vyslať kňazov na misiu.
Na dôvažok toho Barnabáš a Pavol pokladali na nových kňazov pri modlitbe ruky.
Tento rituál poznáme dnes ako odovzdávanie sakramentu zasvätenia.
Tak je možné rozpoznať, že Pavol a Barnabáš odovzdávali ďalej toto zvláštne zmocnenie v Duchu Svätom.
Všade kde prišli ako misionári a zakladali kresťanské spoločenstvá, prostredníctvom prikladania rúk pozdvihovali starejších, to znamená kňazov, k zasväteniu nášmu Pánovi.
Ide tu naozaj o prevedenie poslania, ktoré apoštoli prijali od Ježiša nášho Pána. Ich nasledovníkmi sú dnes biskupi, kňazi a ich zvláštni pomocníci, diakoni. Tento poriadok služby, nie vlády, sa dá rozpoznať už vo vyobrazení apoštolského príbehu aj v listoch apoštolov a ich žiakov v Novom testamente (zákone).
Naša cirkev je teda vo svojej podstate apoštolskou cirkvou.
Preto len ten kto má platné biskupské a kňazské vysvätenie stojí v priamom apoštolskom nasledovníctve.
A tak užíva úplnú ochranu proti zlým silám.
Vlastní sakranemtálnu plnú moc eucharistie, keď žiada Boha o požehnanie chleba a posvätenie vína.
Ak by bol sakrament svätenia stratený, tak by ani v našej cirkvi nebola možná slávnosť eucharistie.
Cirkvi by chýbal prameň a tým aj vrchol tohto všetkého, čo jej je vlastné.

Ježiš Kristus ale cirkvi prisľúbil, že na Zemi pretrvá, kým sa nevráti
vo svojej Božskosti.
Od toho dokonania Božskosti v Nebeskom Jeruzaleme hovorí druhé čítanie
zo zjavenia Jána Krstiteľa.
Boh sám ukončí všetko pozemské utrpenie.
Smrť už nebude a nebude ani smútok a utrpenie.


Hovorí sa :
Božský národ Nebeskej ríše bude pozvaný na svadbu preto, že nový Jeruzalem, ktorý príde od Boha z Nebies, je „ako nevesta, ktorá sa vyzdobí pre svojho ženícha“.
Plesanie nikdy neskončí preto, že Boh všetko nanovo vytvorí!
Avšak už tu na Zemi sa môžeme podieľať na tejto novote, ktorú nám Kristus daroval tým, že sa budeme držať Jeho nového prikázania.


To znie :
„Milujte sa navzájom!
Ako som miloval ja Vás, tak by ste sa mali milovať navzájom.“

Čo je ale nové na tejto láske, ktorú nám predniesol Ježiš ako svoje prikázanie?
Je to láska podľa kritéria Krista.
Mali by sme sa navzájom milovať tak, ako On miloval nás.
Jeho láska sa osvedčila v živote aj v utrpení.
Triumfovala nad celou kalváriou, v ktorej Ježiš zvíťazil nad smrťou.
Kto v jednote s Ježišom Kristom  miluje blížneho svojho ako seba samého,
ten má podiel na novom živote v milosti, ktorou nás Boh obdaroval.
Už viac nepatríme do oblasti smrti, ale prijali sme v Kristovi život Boží,
ktorý pretrvá večne.


My – ľudia nájdeme naše naplnenie len v láske.
V skutočnosti je práve láska poslaním každého človeka.
Ale na to aby sme boli schopní milovať, nás najprv miloval Boh.
On spravil ten začiatok a my sme obdarovaní Jeho milosťou.
To čo sme prijali môžeme, ba mali by sme, odovzdávať ostatným.
Toto by sme aj mali robiť v spojení s Matkou Božou a svätým Jozefom.
Vo svätej rodine sa láska k Bohu a k ľuďom prežívala neopakovateľným spôsobom.

Nech teda lúč tejto LÁSKY rozžiari naše srdcia tak, aby sme sa v sile Božieho ducha stali ľuďmi, ktorí nie len hovoria o LÁSKE, ale ktorí dielo LÁSKY aj vykonávajú!

 

Amen.

vydané v Erfurte v apríli roku Pána 2017
v šiestom roku nášho pontifikátu

Hlavný Arcibiskup a Primáš


PAX Immanuel II.

Kalendár akcií
« Máj 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2930
1
2
3
4
5

1 akcia

05. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8

1 akcia

08. 5. 2024 - Slávnostná Bohoslužba (Kňaz Kuruc Dušan)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 akcie

19. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
19. 5. 2024 - Bohoslužba (Bajusz Zoltán)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 akcia

31. 5. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
12
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko