Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Veľkonočná kázeň 2015, PAX Immanuel II

Milí priatelia, milí hostia,


     dúfam, že my všetci, ktorí sme sa tu dnes spoločne zišli na tejto slávnostnej bohoslužbe, sme sa na Veľkú Noc tešili. Veľkonočnému času dominujú živé farby, kvety, symboly života ako veľkonočné vajíčko, kuriatka a veľkonočné zajace. Toto všetko predstavuje charakter týchto veľkonočných sviatkov. Koniec koncov, ide o oslavu života. Na jar sa začína nový život. Ale na Veľkú Noc oslavujeme ešte viac: Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

     Na tretí deň vstal z mŕtvych. Tak to hlásajú kresťania na celom svete na každej bohoslužbe, a na Veľkú Noc je toto posolstvo ústredným. Slávime zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša, a tým i život.

    A predsa nám ostáva tá vec so zmŕtvychvstaním príliš zahmlená, cudzia, nejasná a tajuplná, napriek všetkým pestrým farbám a kvetom, všetkým zajačikom a veľkonočným vajíčkam. Radi na Veľkú Noc slávime život, a aj ho vyjadrujeme skrze veľkonočné dekorácie, ale rozumieme popri tom všetkom, o čo vlastne ide pri tomto omnoho dôležitejšom zmŕtvychvstaní Ježiša? Umrel Ježiš skutočne na kríži, alebo sa iba nachádzal v stave podobnom smrti? Tu sa názory rôznia. A pritom vôbec nie je dôležité, či bol alebo nebol mŕtvy. To množstvo zranení by v každom prípade znamenalo smrť. Či už zmŕtvychvstanie alebo vstanie skrze liečenie toho, čo vlastne nebolo určené na liečenie – čo by bolo väčším zázrakom?

     Čo vlastne znamená tento pojem, zmŕtvychvstanie? Poďme k tomu ešte raz od základu: prvýkrát sa stretávame s týmto pojmom v Novom Zákone v spojitosti s Ježišom a veľkonočným dianím.

     Pôvodne sa v gréčtine hovorí o „Anastasis“. Anastasis v prapôvodnom zmysle znamená ešte viac: byť prebudeným, vstať, prebudiť sa, odchod, ale aj: zborenie, zničenie.

Tak to stojí v gréckom slovníku.

     Všimnime si – toto slovo Anastasis určujú úplne rozdielne významy v gréčtine: Niečo staré sa zničí, musí sa zrútiť. Takže sa tu myslí aj istý druh zlomu, zmeny. Prebudenie a vstanie, prechod k niečomu novému. K novému životu.

     Vidíme: Anastasis je čosi, čo je v procese. Ide o zmenu od statického, pevného, strnulého stavu k pohybu. Zjednodušene, a prenesene pre našu Veľkú Noc by sme mohli povedať: Ide o premenu smrti k životu.

     Práve čas jari nám to najlepšie ozrejmí. Koniec koncov, mnohí z nás hovoria o jarnom prebúdzaní. Anastasis znamená: von zo zimnej strnulosti, a čosi sa dá do pohybu. A to sa deje skrze svetlo a teplo. Tým sa aj čosi prebúdza, vzkriesi. Pozorujeme to na jarných kvetoch, snežienkach, narcisoch, tulipánoch a hyacintoch, ktoré teraz vyrážajú zo zeme a všetkou svojou silou sa derú na svetlo, akoby nám chceli povedať: Haló, tu sme znovu.

   Ideme nahor. Leto určite čoskoro príde.

Vidíme to i na vtáctve. Zbierajú trávu a vetvy a začínajú so stavbou hniezd, pretože je teplejšie a je dlhšie svetlo. Aj tu sa ukazuje nová vôľa k životu. V susedovej záhrade sedí poctivo hus na vajciach a čaká na prírastok, na nový život. Všetko sa jarným slnkom prebralo k životu. A my smieme tiež prežívať ako sa v prírode deje vzkriesenie Anastasis.

     A čo je s nami? Cítime tiež novú vôľu k životu? Prebudenie? Spoznal som mnoho ľudí a stále spoznávam ďalších, ktorí žijú v istej trvalej strnulosti. Ktorých životná zima vyzerá akoby sa nikdy nekončila. Ktorí sú stále smutní, zádumčiví, nešťastní, plní pochybností a tým pôsobia na mňa ako mŕtvi. Ktorých ťažko vylákame z tohto strnutia, pretože sa to temno a chlad okolo nich a v nich javia omnoho väčšie než by sme to mohli tušiť.

    Niekoľko príkladov: Sú ľudia, ktorí sú skrze stratu svojho partnera, partnerky, detí, rodičov atď. vnútorne akoby strnulí. ktorí nedokážu túto stratu prekonať. Ktorí sa stali úplne osamelými. A ja cítim: Je v nich tma, akoby smrť.

     Alebo poznám iných, ktorí sú stále iba využívaní a zneužívaní, ktorých ale nikdy nevítame s láskou, a teraz sú jednoducho prázdni a vyhorení, akoby mŕtvi.

   Alebo sú ľudia, na ktorých dopadá toľko problémov a úloh, že sú rozháraní a tým akoby mŕtvi.

Potom viem aj o ľuďoch, ktorí sa necítia viac hodnotnými a potrebnými. Sú odsúvaní. Ktorí sa cítia bližšie k smrti než k životu, možno sú už vnútorne akoby umŕtvení.

   A nakoniec vidím rôzne národy, ktoré ustrnuli kvôli hospodárskej kríze, namiesto toho aby sa postavili na odpor a vyhnali svojich politikov z úradov. Ktorí si nechali vziať svoju hrdosť, a politici s nimi zaobchádzajú ako s nesvojprávnymi deťmi, ktorým nemusia skladať svoje účty. Samozrejme, že ich nemusíme brať vážne. Smú hladovať. Hlavná vec, že sa politici môžu ďalej obohacovať na úrovni matérie. Tieto národy sú mŕtve a ešte to nepochopili.

    Všetci títo ľudia nám ukazujú: smrť má mnoho foriem a týka sa ďaleko viac ľudí, ktorí vlastne stoja uprostred života. Týmto by som dnes obzvlášť chcel povedať: Vám žiari veľkonočné Svetlo!

   Aj pre Vás sa udiala Veľká Noc. Boh chce aj Vás prebudiť k novému životu! Jeho veľkonočné Svetlo chce v každom jednom zničiť, zbúrať to ľadové, strnulé, mŕtve. Chce vás prebudiť k novému životu, tak ako i všetky rastliny a zvieratá v tomto jarnom čase.

    Ak stále nemáte dôveru v toto posolstvo, tak by som chcel pozdvihnúť ešte jedno: Tak ako je prebudenie prežiteľné v prírode, tak ho môžeme aj my, ty a ja, zažiť: Tam, kde sa ľudia vzájomne o seba starajú a stretávajú sa v láske a starostlivosti, žiari veľkonočné svetlo. Tam, kde šéf rozpozná: môj spolupracovník je preťažený a musím ho odľahčiť, tam žiari veľkonočné svetlo.

Tam, kde sa partneri navzájom zhovárajú a navzájom si odpúšťajú, začínajú nanovo, tam žiari veľkonočné svetlo.

Tam, kde si mladší cenia skúsenosti starších a prijímajú ich, tam žiari veľkonočné svetlo.

Tam, kde povstávajú národy a podporujú spravodlivosť a ľudskosť, tam žiari veľkonočné svetlo.

Tam sa zboria všetky strnulosti, tam sa zohrejú srdcia, tam môže preraziť nová vôľa k životu a môže rásť.

A keď sa ešte teraz pýtate: a čo je so zmŕtvychvstaním tých skutočne mŕtvych, ktorí sú na našich cintorínoch uložení na večný odpočinok?

     Milí priatelia, aj tým už Božie veľkonočné svetlo už dávno ukázalo ich cestu. Z každého strnutia, z každej formy smrti nás Boh volá k životu.

    Milé sestry a bratia, čím by bola Veľká Noc, keby bola len milým rodinným sviatkom? Iste nič takéto významné.

Ale pretože smieme povstať, pretože Boh chce a miluje život, preto smieme toto sláviť vo Veľkú Noc nanovo a smieme sa na to tešiť.

Skúsme vidieť Božie veľkonočné svetlo a precítiť Jeho teplo. Nechajme sa prebudiť. Želám nám všetkým vzkriesenie k životu.


Amen.


PAX Immanuel II.


Kalendár akcií
« Máj 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2930
1
2
3
4
5

1 akcia

05. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8

1 akcia

08. 5. 2024 - Slávnostná Bohoslužba (Kňaz Kuruc Dušan)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 akcie

19. 5. 2024 - Slávnostná bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
19. 5. 2024 - Bohoslužba (Bajusz Zoltán)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 akcia

31. 5. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
12
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko