Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Vianočná kázeň 2012 - PAX Immanuel II.

VIANOČNÁ KÁZEŇ 2012, PAX IMMANUEL II.

 

 

Nech je s nami všetkými milosť nášho Pána Ježiša Krista a Láska Božia v spoločnosti Ducha Svätého!

Amen.

 

Pane, daruj nám reč, sluch a porozumenie skrze Tvojho Ducha Svätého. Prídi Duch Svätý.

Amen.

 

 

Ja, blkotajúce svetlo božskej múdrosti,

Ja zapálim krásu úrovní,

Ja primäjem vodu sa ligotať.

Ja horím v slnku, mesiaci a vo hviezdach,

S múdrosťou a spravodlivo všetko riadim.

Ja ozdobujem Zem.

Ja som vánok, ktorý všetko zelené vyživí.

Ja som dažďom z rosy, ktorý trávu nechá rozosmiať zo života radosti.

Ja slzy nechám prejaviť, vôňu svätého diela.

Ja som túžbou po Bohu.

 

(Hildegarda z Bingenu)

 

 

Milí priatelia a prítomní,


v každom roku znovu slávime Vianoce. Stihli sme všetky prípravy a prišli sme na vianočnú bohoslužbu. Máme v sebe hlbokú túžbu a o túto túžbu dnes pôjde.

 

„Lebo nám sa narodí jedno dieťa, syn nám bude daný a moc leží na jeho pleciach,“ píše sa v Novom Zákone. Dieťa v jasličkách je centrom vianočných osláv a dôvod, prečo sa tu dnes stretávame a dúfame, že naša túžba sa naplní. V texte Evanjelia je Ježiš označený štyrmi výrazmi, štyrmi titulmi: Zázračný Radca, Boží Hrdina, Večný Otec a Knieža Mieru. Chcel by som týmito titulmi, ktorými je opísaný, ukázať, čo to pre náš život a každodennosť znamená.

 

Pozrime sa najprv na výraz Zázračný Radca:

 

Túžime po Vianociach. Ale túžba po Vianociach môže byť aj závislosťou. Potom potrebujem stále skoršiu a väčšiu dávku Mikuláša a Rudolfa, jeho soba. Už v septembri sa v supermarketoch dá dostať vianočný tovar. Nemôžeme týmto povedať, že sú to v súčasnej dobe len obchodníci, ktorí sa tešia z Vianoc. Tí, zo zákazníkov, ktorí sú naozaj bezočiví, si nechajú k darčeku zabaliť aj pokladničný blok a obdarovanie sa stane iba obyčajným výmenným obchodom.

Toto teda určite nemôže byť tým zázrakom. Zázraky tak, či onak, nie sú tie veľké veci, ale tie malé. A práve preto nám padne tak zaťažko prijať nejakú radu.

 

Radu Vám nechcem dať, ale môžem Vám povedať, čo je zázrakom pre mňa:

 

  • Mladistvý človek, ktorý si zrazu uvedomí, že sa jedná o jeho vlastný život a začne sa starať o svoje výsledky v škole a o svoju prácu.

 

  • Človek, ktorý cíti, že Boh ho miluje a zanechá zlé zvyky a svoj život nanovo nasmeruje.

 

  • Osamelý človek, ktorý nájde tú odvahu, že osloví iných. Keď sa dvaja osamelí spoja a nájdu tak riešenie na svoj problém.

 

Tri zázraky, ktoré sa môžu prihodiť každý deň, ale predsa sú také zriedkavé. Ale vždy, keď sa takýto zázrak udeje, tak túžba po Vianociach dosiahne svoj cieľ.

 

 

Ďalší titul pre Ježiša je Boží Hrdina.

 

Ústredná otázka je: „Kto je Boh?“

 

Veľa ľudí zredukovalo Boha podľa svojej predstavy na „milého Boha“. Centrálnou úlohou Boha je byť milým a plniť moje túžby. A keď to nespraví, tak pre týchto ľudí zomrel.

 

Týmto sa však neposunieme oveľa ďalej. Pomoc nájdeme pri druhom výraze „hrdina“. Je každý Brit hrdinom, ako písali isté noviny, kvôli tomu, že každý deň jedia morku a rozdávajú si darčeky a tak oslavujú Vianoce?

 

Nie, to nie je žiaden hrdina. Ale Boh je hrdinom, lebo nám poslal svojho syna, aby nám ukázal, akým skutočne je. Vydal sa na cestu hľadať prístrešok, aj keď sa vystavil nebezpečenstvu, že bude odmietnutý. Nechal sa pozvať pastiermi, nad ktorými dobrí občania len nosy ohŕňali.

Boha nenájdeme teda tam, kde by sme to predpokladali, ale iba v Kristovi. A pri dieťatku v jasličkách nenájdeme ľudí, ktorých by sme čakali, ale tých, ktorí očakávajú niečo od Boha a nechajú sa ním povolať. A keď sa necháme od Boha povolať, tak nájdeme Vianoce v našich srdciach.

 

Nedávajme Boha do pevného rámca našich očakávaní, ale nechajme sa prekvapiť skrze Jeho konanie a tak sa naplní aj u nás túžba po Vianociach.

 

 

Ježiš je Večným Otcom a pýtame sa, či to tak môže byť. Urobme si jeden test:

 

Vyberte na okamih Ježiša zo sveta. Vyberte kríž z Vašich kostolov a oltárov a z Vašich sŕdc. Pomyslite si, že ste boli 2000 rokov klamaní a podvádzaní: Nenarodil sa žiaden spasiteľ, nie je žiadnym vykupiteľom, nikdy nevstúpil na nebesia ponad pozemské stony- čo to je potom? V našej vlasti môžeme mať veľké paláce, prekrásne zámky, mocné stavby, umenie a veda by mohli kvitnúť, ale... hroby by boli bez nádeje a srdcia bez útechy! Potom by v tejto nedozernej púšti prišla otázka srdca:

 

Kam? Kam? Žiadna odpoveď. Potom by bolo najlepšie hrať sa nejaký čas v slnečných lúčoch a poprieť vôľu žiť život. Môžeme to porovnať s komárom, ktorý sa teší zo života a je opojený krásou slnka a potom s posledným slnečným lúčom sa ponorí do ničoho.

Ale chvála Bohu, lebo na najhlbšie otázky ľudského srdca: „Kde raz budem, keď ma všetko opustí?“

dáva blaženú a plne uspokojujúce odpoveď: „Vám sa dnes narodil Spasiteľ!“

 

„Vianoce sú veľkým zázrakom odpúšťajúcej milosti Božej: lebo strateným ľuďom ponúka večný život.

Toto je ten zázrak svätých Vianoc, keď sa bezmocné dieťa stane pomocníkom nás všetkých.

Toto je ten zázrak svätej noci, keď do tmy na Zemi zasvieti svetlo slnka.

Toto je ten zázrak svätej noci, keď smutní ľudia začnú byť radostnými.

Toto je ten zázrak svätej noci: dieťa zoberie náš život do svojich rúk, aby ho už nikdy nepustil.“

Neexistuje žiadna alternatíva k Vianociam, lebo keby sa Boh nestal človekom, musel by ešte prísť, aby utíšil našu túžbu po Vianociach.

 

 

A napokon je Ježiš ako Knieža Mieru

 

Mier, to ešte nemáme na tomto svete, ale ako to vyzerá s tým, čo anjeli spievajú: „Mier nech je pre dobro ľudí.“

Tým som sa dostal k jednej dôležitej otázke: V akom vzťahu je moja viera v Ježiša, ktorý je Kristom a kde je prisľúbenie mieru, ako sa píše v Starom Zákone?

Na to by som chcel dať úplne osobnú odpoveď. Ešte nežijeme vo večnom mieri, ako očakával Jesaja a ako predpovedali proroci, ale presne toho sa držím ako cieľa všetkých našich ciest. Na druhej strane znova vidím dieťa v jasličkách, Ježiša a aj ukrižovaného a zmŕtvychvstaného Krista; a vo viere v Ježiša mám už teraz nový život.

 

Teším sa na to, že pri dokonaní nového božieho sveta mieru sa znova stretnem s tým dieťaťom, ktoré dospelo a narodilo sa v maštali Betlehemu a ktorého oslavujeme dnes a každý rok znova. Strach pominie, noc sa skončila, Božie Kráľovstvo príde! Dnes ku Tebe. Tým sa Tvoja túžba po Vianociach utíši.

 

Táto nádej, že ten mier už v srdci mám a očakávam večný mier, sa hromaždí v túžbe po Vianociach.

A keby to nebolo tak, ako po všetky tie roky, keby sme sa mohli pozrieť skutočne hlboko do seba, keď neprikryjeme všetko povrchným plášťom harmónie, ale každá a každý by sme si mohli povedať, v najväčšom pokoji a bez prerušovania:

Syn, ktorý ešte stále nedosiahol povýšenie vo firme,

Dcéra, ktorej sa nepodarilo oslobodiť od závislosti na alkohole,

Maznáčik, ktorý prerušil svoje štúdium,

Matka, ako sa cíti, keď

Otec sedí doma bez práce,

Strýko, prečo nemôže odpustiť babke,

Dedko, ako sa mu darí, keď si všimne, že jeho pamäť zlyháva.

A keď sme sa už od toľkého veľkého preľaknutia trochu spamätali a znova sa vieme na seba pozrieť a rozprávať, plakať, smiať sa, hrať a spievať, tak by bolo novonarodené dieťa medzi nami a povedalo by: Pozrite, urobím všetko novým a utíšim Vašu túžbu.

 

 

„Mier nech je pre dobro ľudí.“ Spevajú anjeli. To mi poukazuje na to, že musím začať brať vážne moju túžbu po Vianociach. To dieťa našu túžbu utíši, keď svoje srdce spravíme tými jasličkami a vtedy budeme u Boha.

 

V tomto duchu Vám želám: Šťastné Vianoce.

 

Amen.

 

PAX Immanuel II.Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko