Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Vianočná kázeň 2014, PAX IMMANUEL II.

Drahí bratia a sestry!
 
15 rokov PAXom Cirkvi Essénsko – Kresťanskej. Pätnástykrát s Vami slávim Vianoce. 
Čo na to povedať?
 
Vidím dieťa v jasličkách a pýtam sa samého seba: "Ako môže toto dieťa znášať všetko to, čo my ľudia spôsobujeme?"
 
Byť veľkým a dobrým pastierom je ťažké bremeno. Kráľovná Alžbeta raz povedala: "Koruna nie je pre nikoho taká ťažká ako pre toho, kto ju nosí!"
 
Pravdepodobne je to to, milé sestry a bratia, čo každá veľká osobnosť cíti; každá verejne činná osobnosť, každý verejný služobník, politik, kňaz, pastor, biskup a určite i ja. Byť dobrým pastierom je ťažké bremeno, je to cena za tento veľký úrad, ktorý nám Boh prepožičal. Nie je jednoduché zbierať a spájať svoje ovečky, svoju čriedu, svojich spolupracovníkov, svoje spoločenstvo. Od Ježiša sa učíme držať spolu a byť tu jeden pre druhého, zastúpiť sa navzájom. A aj z tohto dôvodu by sme i my pastieri mali byť tu pre našich blížnych.
 
Keby sme chceli vlastnou silou zmeniť svet, boli by sme beznádejne preťažení. Súčasné svetové dejiny a finančná kríza nám to úplne jasne ukazujú! Obraz dobrého pastiera Ježiša nám ukazuje, kam my ľudia patríme. Máme pastiera, ktorý nás uistí: "Nikto mi týchto mojich nevyrve z rúk." V dôvere v túto výpoveď by sme sa mohli a mali k tomu odvážiť.
 
Vianoce nám každý rok pripomínajú: musíme vystúpiť za blížnych, za našich susedov, za ľudí, ktorí musia žiť na okraji spoločnosti, a tým i sami sebe udeliť povinnosť, sami sa pokúsiť preukázať sa ako "dobrí pastieri", ktorí nasledujeme toho a ideme za tým, v ktorého rukách sme. Niesť zodpovednosť a prevziať zodpovednosť, to je moja osobná odpoveď na schopnosti, ktoré mi dal Boh.
 
Ježiš sa narodil z najväčšej Božej lásky.
Narodil sa pre chorých a pre slabých, pre smutných a pre sklamaných. Pre starých a pre prácu hľadajúcich, ktorí trpia pocitom, že už nie sú potrební, pre mladých, ktorí si myslia, že ich neberú vážne. Ako pastieri by sme mali prevziať zodpovednosť za všetko to tiesnivé a hrozivé, čo nás obklopuje. Keď s Ježišom kráčame, a keď v neho veríme, dá nám on následne bdelý um, otvorené oči a uši, a hlas pre ľudí, ktorí v tejto spoločnosti onemeli. Áno, milé sestry a bratia, byť veľkým a dobrým pastierom je ťažké bremeno.
Ale Ježiš, dobrý pastier, nám daruje silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme naplnili všetky úlohy, ktoré sú nám ako pastierom predkladané. Kiežby nám dal zas a znova pokoj a radosť pri našej práci, kiež by sa podarilo všetko to, čo sme si predsavzali. Daruje nám jeho požehnanie, aby sa jeho myšlienky, jeho slovo, jeho skutky stali našimi.
 
Ježiš, dobrý pastier, lieči chorých. Bez strachu z dotykov ide k malomocným, k chorým na lepru či na AIDS, ktorých sa nedotýka nik, oslobodí zviazaných. Vo všetkých jeho skutkoch a reči Ježiš ukazuje, že je ten Bohom zasľúbený, dobrý pastier. Takto vidí Ježiš svoje poverenie. Ja som ten, ktorého zoslal Boh a poveril ho, aby viedol pastiersku službu podľa Božského spôsobu. Skrze neho majú byť stratení nájdení, a zablúdení budú znova privedení domov. Skrze neho by si tí silní spomedzi nás mali znova nájsť miesto, v ktorom by sa mohli v zodpovednosti pred Bohom zasadiť pre ľudí a ich dôstojnosť.
 
Ježiš, dobrý pastier, vidí ľudskú biedu. Bojuje za nový Boži strach, ktorý ľudstvo nevyhnutne má. V Matúšovom evanjeliu 9, verš 36 čítame: "Keď Ježiš videl veľa ľudí, mal s nimi súcit, pretože boli unavení a vyčerpaní ako ovce, ktoré nemajú pastiera." Ježiš vidí ľudí v dedinách a mestách tohto sveta. Vidí ich ako čriedu oviec. Čriedu oviec v biednom stave. Keď sa na tento svet pozrieme bližšie, vidíme – Boh chýba. Chýba orientácia. Chýba ukážkové slovo, ktoré privedie k miestam, kde je pokrm a voda. Bieda tohto sveta je taká veľká.
 
Milé sestry a bratia,


kto sa obracia k ľudskej biede a dáva menej ako Boh, ten dáva primálo. Ježiš, dobrý pastier, vidí nás ľudí v našej Božej núdzi a súcíti s nami. 
 
Na Vianoce sa Ježiš narodí, súčasne je pastierom a s ním je najhlbšie spojený živý Boh.
 
Kto mu teraz dôveruje a ide cestou jeho nasledovania, kto ho prijíma do svojho srdca a v neho verí, tomu daruje Ježiš jeho plný vzťah k Nebeskému Otcovi. Robí nás dcérami a synmi Boha. Keď Ježiša, dobrého pastiera bližšie vnímame očami, objavíme dôležitý súvis: Ježišovi ide o dôstojnosť ľudí. To vidíme v jeho zaobchádzaní s poníženými, slabými, chorými. Jeho skutočnou dôstojnosťou je rovina Božej obrazotvornosti. Pozrime sa na Ježiša, dobrého pastiera a objavíme pritom, čo znamená žiť ako človek v skutočnom vzťahu s Bohom, Otcom. Je Bohu, Otcovi tak blízko, že počuje tlkot srdca Jeho Lásky. Pozná Otcovu lásku, je impulzom pre všetko, čo koná. Ježiš je Nebeskému Otcovi verný a poslušný.
 
Milé sestry a bratia!
 
Ježiš vidí ľudí v etablovaných cirkvách tohto sveta. Vidí ich ako čriedu oviec. Cirkvi v biednom stave. Keď sa na ne bližšie pozrieme, vidíme, že chýba Božský pastier. Bieda týchto cirkví je taká veľká. Ježiš sám vidí a vie, čo chýba inštitúcii cirkvi.
 
Katolícki kňazi chvália bezženstvo a mravnú čistotu. Sľub, ktorý mnohí nevedeli dodržať, ako sme museli zistiť vzhľadom na znova a znova sa obajvujúce škandály o zneužívaní. Miesto toho aby sa vzdali svojho úradu ako pastieri a odstúpili, pevne a striktne sa držia svojho úradu a len zriedka preukážu ľútosť a pokánie. Ježiš je z týchto škandálov o zneužívaní zarazený. Áno, čo by Ježiš povedal svojim pastierom?
 
Ježiš, dobrý pastier sa nebojí provokácie. Možno by povedal: "Vyzývate cirkevný národ, aby sa zasadzovali za dlho meškajúce reformy v etablovaných cirkvách. Dúfate v intenzívne diskusie a postupne i v presadenie Vašich požiadaviek, aby bol umožnený ľudom prístup k jadru kresťanského posolstva v nadchádzajúcom tisícročí a aby cirkvi mohli vnímať svoje úlohy v celosvetovej ekuménii. - Viete čo to tu robíte? Správate sa ako malé deti, ktoré chcú zmeniť svojich rodičov, pretože s nimi ešte nepreťali pupočnú šnúru."
 
Dnes Vám hovorím: Nikdy som nechcel vlastnú cirkev, pretože prístup k jadru Božieho posolstva skrze takúto inštitúciu je zväčša sťažený, často až zamedzený. Táto naša cirkev to má robiť lepšie. Chcem dobro ľudí. Mnoho ľudí sa ale pokúša liečiť svoju cirkev. 
Cirkev, ktorá ich viac nechce pustiť a bráni im dospieť. 
 
Dnes Vám hovorím: Nepokúšajte sa meniť Vaše materské cirkvi, zmeňte samých seba, pustite ju, staňte sa samostatnými a nezávislými, staňte sa dospelými kresťanmi! Zmenili ste svet počas minulých 2000 rokov, ale ste pri jeho ničení, pretože ste svoju vieru ďalej nerozvíjali. Držíte sa pevne otca a matky.
Tárate o tom, čo vám oni našepkávajú a konáte v dôvere v ich prítomnosť, miesto toho aby ste sa sami stali otcom a matkou a prevzali sami zodpovednosť. Dnes ste dospelí, ste dnes plne zodpovední sami za seba a nesiete spoluzodpovednosť za Váš spoločný svet v spoločnosti a cirkvi. Viac nemôžte dúfať v pomoc matky a otca. Títo sa sami od seba nezmenia. Vaše dobro leží vo Vás samých. 
 
Keď potrebujete Ježiša ako dobrého pastiera, tak ho nájdete všade, v každom človeku, ale len minimálne v cirkvi, ktorá sa nazýva kresťanskou, avšak nekoná ľudsky. Cirkvi potrebujú viac ľudskosti; cirkev, v ktorej všetci ľudia a všetky formy života znovu nájdu podpornú rovnocennosť a môžu žiť oslobodení od cirkevných nátlakov.
 
Mnohí dnes podporujú plnú rovnocennosť žien v cirkvi. 
Ale ja Vám vravím: nestrácajte vašu energiu a čas tým, že zmeníte cirkev, ale žite túto rovnocennosť vo Vašom vlastnom súčasnom svete. Trénujte rovnocennosť v každodennej láske k blížnym. 
 
Hovorím Vám: Nechajte zatvrdnutým klerikom ich celibát, žite tak prirodzene a spoločne s ľuďmi ako je možné vo Vašich vlastných spoločnostiach a dbajte o to, aby Vaše deti raz boli v lepšej pozícii, a mohli si voliť svoj spôsob života bez nátlaku cirkvi.
 
Mnohí podporujú pozitívne hodnotenie sexuality ako dôležitú časť Bohom stvorených a súhlasiacich ľudí.
Hovorím Vám: nerobte Vaše hodnotenie sexuality závislým od neživej cirkvi.
Sexualita je prirodzená a ľudská. Sexualita je dobrým darom od Boha. Darom od Boha pre Vás!
 
Mnohí podporujú radostné posolstvo miesto posolstva hrozby.
Vravím Vám: osloboďte sa od všetkého čo Vás ohrozuje a obmedzuje, ako aj od krutých, tvrdých a trýznivých rodičov, ako aj od takejto cirkvi. Staňte sa dospelými kresťanmi a ľuďmi, zjavujte radostné posolstvo ľudskosti, lásku Boha, ktorý miluje všetkých ľudí, ako nám to ukázal skrze narodenie svojho Syna.
 
Nemali by ste zbožňovať a uctievať ani cirkev ani ľudí, ale rozmnožovať ľudskosť.
 
"Ja Ježiš som skutočný život. Ja som cesta a večný život. Kto počuje moje slovo a verí tomu, kto ma poslal, Nebeskému Otcovi, ten má večný život. Som pre Teba, pre Vás, chlebom života a mieru. Kto príde ku mne a pôjde so mnou, ten nebude hladovať; a kto vo mňa verí, nebude viac smädný. Kto vo mňa verí, z tela toho potečú prúdy živej vody a dajú napiť tým, ktorých duše bažia po pravde. Ja som svetlo tohto sveta, svetlo pre všetkých ľudí. Kto ma nasleduje ako človek a ako pastier úprimne a ľudsky, ten nebude putovať v temnote, nie, ale sľubujem Ti, že ten bude mať svetlo života a mieru. Som pre Teba, pre Vás dverami; dverami k životu. A kto cez tieto dvere prejde, ten sa stane blaženým. Ja som pre Teba, pre Vás ten dobrý a pravý pastier. 
A verte mi, moje ovečky počujú môj hlas a nikto ich nevyrve z mojich rúk; nie dogmami, hrozbami trestu alebo hrozbou uzavretia nebies.
Pretože môj Otec je väčší než všetko, väčší než každá cirkev a tento svet.
A nikto nemôže Teba, Vás, vytrhnúť z rúk Otca. Preto som prišiel na svet, aby som predložil dôkaz o veľkej Otcovej láske.
Ja a Otec sme jedno."
 
Amen


PAX Immanuel II.


Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko